fbpx

Kjøp / Salg

Hytteavisa

Viktige forhold må dokumenteres i markedsføring

Før du skal selge hytta bør du tenke på å dokumentere alle forhold som er forbundet med den. Det kan gi store utslag når du selger.

Les mer..

Invester i selveiertomt

Det er en stadig bedre investering å innløse festetomten, mener eiendomsmegler Tore Solberg.

Les mer..

Hytter – ekstremt ettertraktet vare

Pessimismen rådet i eiendomsmeglerbransjen ved fjorårets koronautbrudd. Men allerede medio mai ble situasjonen snudd på hodet. Etterspørselen gikk i taket.

Les mer..

Fortsatt like aktuelt å gi gode tips om hyttesalg

I mars 1997 skrev eiendomsmegler Tore Solberg to sider med nyttige tips på et A4-ark. Den gang var det 9 gode tips, men i løpet av årene har Tore nå 24 gode tips til deg som går med tanker om å selge hytta.

Les mer..

Godt høstsalg

Mange tror det er best å selge på våren, når naturen er på det grønneste. Det er ikke nødvendigvis best.

Les mer..

Forsikring ved utleie

For mange er hytta et viktig samlingssted for familien, og for stadig flere en inntektskilde ved utleie.

Les mer..

Krisetider kan bidra til stigende priser

Til tross for koronakrise er det god grunn til å tro at prisene på sjøhytter i Vestfold vil fortsette å stige.

Les mer..

Dragkamp om boplikt

Som eneste parti i kommunestyret i Færder går Frp inn for å fjerne boplikten i hele kommunen. Arbeiderpartiet vil på sin side utrede mulighetene for å knytte flere områder til konsesjonslovgivningen.

Les mer..

Spør når du er i tvil

Synes du hytta kunne trenge et ekstra soverom? Kanskje du vil ha en større platting? Den gamle boden er for liten, og du lurer på å bygge en større. Hva har du egentlig lov til?

Les mer..

Opprydding i ulovligheter tar tid

Den offisielle oppfølgingslista over tilsynssaker der det kan være utført ulovlig tiltak i Færder kommune, teller rundt 100 saker. En liste som er unntatt offentligheten består av dobbelt så mange saker.

Les mer..

Været øker kjøpelysten

Hyttemegler Tore Solberg er ikke i tvil. Fjorårets fantasisommer har ført til stor kjøpsappetitt. Den som vil ha hytte i Vestfold i 2019, må være tidlig på ballen.

Les mer..

Tore Solbergs 24 investeringstips

Få, om noen, kjenner hyttemarkedet i Vestfold bedre enn Tore Solberg. Etter mange år i bransjen har kjenner han godt til hva som lønner seg for å øke verdien på din hytte. Her er hans 24 beste tips.

Les mer..

Oppskriften på ufred: Si aldri at «mitt største ønske er at hytta blir i familien»

Advokat Tormod Bergem i Advokathuset Sandefjord og den profilerte eiendomsmegleren Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 i Vestfold er så å si daglig involvert i salg og overdragelser av hytter, i […]

Les mer..

Budsjettet avgjør lån til drømmehytta

Banken har penger. Men banken har også klare regler for hvor mye de kan hjelpe til med å fylle opp kontoen din. – Vi vil at du skal beholde hytta […]

Les mer..

Bare gode erfaringer med utleie

Familien bor i Trondheim og har hytte på Tjøme. Når de ikke selv bruker den, er den ledig for utleie. Det bidrar til vedlikehold og oppgraderinger av hytta.

Les mer..

Hytteavisa – For å sikre hytteverdien

Når vi bruker tid og penger på å produsere Hytteavisa, er det først og fremst fordi vi ønsker å hjelpe deg med å styrke verdien av hytta di.

Les mer..

Gode dager i næringseiendom

Vi møter daglig leder Morten Kjeldby i Eiendomsmegler 1 Næringsmegling for å høre hvordan salgsmarkedet er for næringseiendom i Buskerud, Vestfold og Telemark. Han møter oss i sommerbyen Tønsberg, som for anledningen stråler i sol.

Les mer..

Solgt uvanlig mange dyre eiendommer

– Det er ikke dagligdags at vi har solgt seks fritidseiendommer til over 18 millioner kroner ved utgangen av juni, sier eiendomsmegler Tore Solberg i Eiendomsmegler 1.

Les mer..

Det vanskelige valget

Når hytta er solgt og pengene står på konto må dere gjøre noen valg. Skal dere være verdens hyggeligste besteforeldre, eller skal gevinsten investeres? I fjor fortalte vi i om besteforeldre som brukte overskuddet fra salg av hytta si i Vestfold-skjærgården til å kjøpe leiligheter i Oslo. Leilighetene ble gitt som gave til barnebarna de hadde – de fikk hver sin. De unge studentene fikk på den måten en glimrende vei inn i boligmarkedet.

Les mer..

Eggbutikk – med litt attåt

Entusiasme pirrer nysgjerrigheten. Selv presenterer Fat og Fe seg som en gårdsbutikk som er overivrig opptatt av økologiske, bærekraftige, miljøvennlige og pene produkter.

Les mer..

«Kjærlighet» ved første øyekast

Spesifikasjonene var helt klare. Hytta skulle ligge maks en time fra Konnerud i Drammen, og det skulle være bilvei nesten helt fram. Dessuten skulle det være innlagt vann og kloakk.

Les mer..

Tilbud og etterspørsel i ubalanse

Markedet preges av stor etterspørsel etter hytter. Men tilbudet står ikke i forhold til etterspørselen.

Les mer..

Selgers marked for hytter i Vestfold

et har vært en god sesong så langt, sett med selgers øyne, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

Les mer..

Uvanlig lang sesong for hyttesalg

Sesongen for omsetning av hytter har vært spesiell, i følge hyttemegler Tore Solberg.

Les mer..

Stor etterspørsel etter sjøhytter i Vestfold

Eiendomsmegler Tore Solberg har enormt travle dager for tiden. Det er vesentlig mer ”trøkk” i markedet i år enn på lenge, sier han.

Les mer..

Får kjøpe Hvaler-tomt for 42.000 kroner

I en dom i Borgearting lagmannsrett før jul ble det slått fast at det skal mer enn litt hobbyvirksomhet til for å komme inn under det såkalte landbruksunntaket.

Les mer..

Det bygges igjen hytter på Tjøme

I 2015 opphevet hyttekommunen det mer enn 40 år gamle forbudet mot å bygge flere hytter.

Les mer..

Hva er fremtidsfullmakt?

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Les mer..

Finn grensene dine

Det er mye billigere å betale for oppmåling av hyttetomta di enn å betale advokater i en eventuell grensetvist.

Les mer..

Få boliger omgjort til fritidsboliger

Det har ikke vært noe renn på salg av boliger til hytteformål i Larvik kommune.

Les mer..

Stort gebyr-sprik på hyttemarkedet

For mange er det utenkelig med hytte i skjærgården uten båt. Men båt krever båtplass.

Les mer..

Opplever rush på arveoppgjør

Det er stor aktivitet på eiendomsmarkedet. Hytter, hus og familieeide bedrifter overføres fra en generasjon til neste. Frykt for gjeninnføring av arveavgiften kan være årsak.

Les mer..

Hytta i Vestfold ble til fem Oslo-leiligheter

De valgte å selge hytta og fordele gevinsten på fem barnebarn. Resultatet var god forrentning og stor glede.

Les mer..

Tore Solbergs 24 investeringstips

Skal du selge eller kjøpe hytte i Vestfold er det få eller ingen som har mer kompetanse enn Tore Solberg. Her har han satt opp sine 24 beste tips. Verdt å lese.

Les mer..

Forventer stor prisstigning på hytter i Vestfold

Det er grunn til å lytte til Vestfolds mest erfarne hyttemegler. Det kan være et godt grunnlag for din beslutning.

Les mer..

Rekordstor etterspørsel etter hytte i Vestfold

Ikke siden rekordåret 2007 har etterspørselen etter hytter langs Vestfold-kysten vært så stor som nå.

Les mer..

Åpner for hyttetomter

I flere tiår har det nærmest vært sett på som umulig å skaffe seg en hyttetomt langs Vestfold-kysten. Nå åpnes det igjen for nybygging.

Les mer..

Stor interesse for hytter i Vestfold

Interessen for hytter i Vestfold er fortsatt enorm. Stadig settes omsetningsrekorder for de hyttene som blir lagt ut for salg.

Les mer..

Sol øker kjøpelysten

De gode minnene fra solfylte sommerdager vekker kjøpelysten. Derfor ga sommeren 2014 hyttemarkedet et prisløft i fjor.

Les mer..

Selger treffer kjøper

Møysommelig har Tore Solberg bygget opp et kundekartotek som sikrer en kjøper det rette objektet.

Les mer..

Landbruksunntaket

Landbruksunntaket er et av de viktigste unntakene fra hovedreglene i tomtefesteloven. Det gir bortfester på visse kriterier rett til å nekte hytteeiere å innløse en festetomt, selv om alle andre […]

Les mer..

Vestfold har de eldste hytteeierne

Hver femte hytteeier i Norge er over 70 år. Dermed står vi overfor tidenes generasjonsskifte i hytte-Norge. Vestfold står først i køen. Fylket har landets eldste hytteeiere.

Les mer..

Setter pris på anonymitet

Møysommelig har Tore Solberg bygget opp et kundekartotek som sikrer en kjøper det rette objektet.

Les mer..

Skattefri gevinst ved salg av fritidsbolig

Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted. Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når: • eieren har brukt eiendommen som […]

Les mer..