fbpx

– Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, ble begrepet korona noe som både kjøpere og selgere av eiendom fryktet. Gruppen av potensielle kjøpere var avventende, forteller eiendomsmegler Tore Solberg.

Ingen utenlandsferie

Da 17.mai nærmest var avlyst, skjønte stadig flere at epidemien ville vare. De fleste skjønte at det ville bli begrensede muligheter for å feriere i utlandet.

– Fra midten av mai snudde kjøperne fra å være skeptiske til utviklingen til å være veldig foroverlente og kjøpevillige. Den enorme økningen i etterspørselen gjaldt ikke minst hytter, men også andre typer eiendom, som for eksempel boliger, sier Solberg.

Lav rente

Eiendomsmegleren mener at kombinasjonen av stengte feriemål i utlandet og rente-situasjonen er årsaken til at etterspørselen eksploderte.

– Da renta ble satt ned til null, ga det et signal om at det var tiden for å investere, sier han og legger til at han mener det ikke er noen tvil om at renta fortsatt vil være lav i året som kommer.

– Selv om det er varslet en liten renteoppgang i høst, vil vi fortsatt ha historisk lav rente framover.

Etterspørselen vedvarer

Med et rentenivå som innbyr til investering og en fortsatt usikker koronasituasjon, er Solberg sikker på at den store etterspørselen etter fritidseiendommer vil vedvare også sesongen 2021.

– Det ser ikke ut for at alle vil være vaksinert innen sommeren, skal vi tro prognoser fra myndighetene. Jeg ville ikke satse sparepengene på en sydentur i år, sier han.

Hyggelig investering

Den vurderingen er det mange andre her i landet som er enige i, derfor vil mange ønske å investere i fast eiendom.

– Fast eiendom har hatt, og vil ha, en eventyrlig prisutvikling og er en sikker og god investering. Dessuten er det en hyggelig investering for hele familien. Å investere i aksjer er det jo ingen som blir spesielt lykkelige av, mener Solberg.

Selgers marked

Når kjøperne er spesielt ivrige, er ikke potensielle selgere av hytter like interesserte.

– Så langt er tilbudet begrenset, sier Solberg.

Han vet selvsagt ikke hvordan situasjonen vil bli, men mener det ligger i kortene at mange kvier seg for å selge nå.

– Men det er viktig å påpeke at nettopp nå er det en gyllen mulighet til å få en god pris for hytta, som gjerne er noe av det kjæreste en eier. Det kan friste en del hytteeiere i år framfor å vente i to år.

Unngå konflikter

De fleste som selger hytta, gjør ikke det med lett hjerte. Likevel er det mange som ser at det å beholde hytta i familien kan være økonomisk umulig, slik prisnivået har blitt.

– Er det tre barn i familien og lite midler for øvrig, vil det kanskje være umulig for en av barna til å løse ut de andre, sier eiendomsmegleren.

Han peker også på at mange foreldre er skremt av tanken på mulige konflikter mellom barna, noe som er et godt kjent fenomen knyttet til arv av hytteeiendommer.

– Selv med gode intensjoner og avtaler oppstår det konflikter i de beste familier. Derfor velger mange foreldre å selge hytta som har gitt familien så mange gleder, og heller dele pengene med barn eller barnebarn.