fbpx
Foto fra Den Lille Dyrehage. To barn foran apekatt.
Fritid

Spennende familieaktivteter på rekke og rad!

BlideBarn er åtte familieaktiviteter på rekke og rad innen én times kjøring i Agder, Vestfold og Telemark. Hos BlideBarn kan hele familien kose seg både i sol og regn, her er det alltid noe å finne på uansett vær.

Behov for bistand på hytta? Sjekk ut dine lokale leverandører i dag!

Vis tjenester

Siste fra aktuelt


Foto av biolog Pia Ve Dahlen under vannet
Aktuelt

En status på havmiljøet

Hytteavisa tok kontakt med noen forskere og biologer for å høre om status på fremmedelementer og reduksjonen i torskebestanden i havet vårt. Har de tro på at vi kan få bukt med disse utfordringene i havmiljøet?

Aktuelt

Hytteutgiftene kan øke med flere ti-talls tusen i året

I desember i fjor bestemte kommunestyret i Larvik å innføre eiendomsskatt på bolig og hytter. – Det kan føre til store økninger i faste kostnader for hytteeiere, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

Aktuelt

Søndre Strandskogen – 18 nye hytter

For første gang på over 40 år kommer det et hyttefelt ved sjøen i Sandefjord. Kun 10 minutter å gå til sjøen og populære Skjellvika på Østerøya.

Aktuelt

Sjøhytter har vært, er og blir en sikker investering

– Jeg tror at markedet blir bra i år. På fjellet er det bygd tusenvis av hytter og det planlegges å bygge tusenvis av nye hytter. Ved sjøen bygges det nesten ikke nye hytter i det hele tatt og det er den store forskjellen, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

AktueltHagesenter

Det siste innen hagemøbler

Vi tok en tur til Hageland Gjennestad i Stokke, en av Norges største forhandlere av utemøbler.

Hytteavisa
AktueltKjøp / Salg

Viktige forhold må dokumenteres i markedsføring

Før du skal selge hytta bør du tenke på å dokumentere alle forhold som er forbundet med den. Det kan gi store utslag når du selger.

Rød hytte
Aktuelt

Slik tar du best vare på hytta

Å eie en hytte gir mange gleder, men det fører også med seg noen forpliktelser. Passer du på og følger opp disse, kan det spare deg for store utgifter.

Aktuelt

Økt hyttetakst kan mangedoble hyttekostnadene

En ny modell for formuesberegning er på høring. Mange kommuner skal også i gang med retaksering av verdien på hytter. Økt formuesskatt og eiendomsskatt samt økte strømpriser kan gi ekstreme utslag på hytteutgiftene.

Foto av Tore Solberg ved vannkanten sommeren 2021
Aktuelt

Fortsatt norgesferie, brennhett hyttemarked og nye lover

I år bør du planlegge hyttesalget tidligere. Nye lover i 2022 gjør at du må ha bedre dokumentasjon på plass. Dette kombinert med et fortsatt hett hyttemarked vil øke prisene.

Aktuelt

Temakveld

Onsdag 25. mai kl 18
Markedsituasjon • Brygger • Sameie • Tomtefestesjekk.
Meld deg på!

Illustrasjonsfoto av Vestfold-kysten
Lover / Regler

Regulering av festeavgift

Stortinget endret tomtefesteloven flere ganger i et forsøk på å rydde opp i rettstilstanden, da det har vært mange tvister i rettssystemet. Likevel har det vist seg å være en vanskelig oppgave å balansere hensynene mellom grunneier og fester. På den ene side står grunneiernes eierskap og interesse i tomten. På den andre siden står festernes interesse i trygghet og forutberegnelighet for boliger og fritidsboliger. Denne avveiningen har ledet til kompromissordninger som i en del tilfeller kan være kompliserte å forstå.

Illustrasjonsfoto av stengsel i strandsonen
Lover / Regler

Stengsel til fortrengsel

Adgangen til å sette opp stengsler på egen eiendom som vanskeliggjør utøvelse av allemannsretten.

Lover / Regler

Kommuneplanens arealdel og strandsonen

I strandsonen er det flere grep som kan gjøres i en kommuneplanprosess, avhengig av om det er et lokalpolitisk ønske om å skjerpe forvaltningen av strandsonen eller å nyansere forvaltningen av eksisterende områder for bebyggelse beliggende i strandområdene.

Lover / Regler

Del 3 – Kjøpe hytte? Dette bør du undersøke og følge opp

Upresise opplysninger ved eierskifte skaper konflikter. Her er advokatens råd for å unngå problemer. Del 3 – vann/kloakk, hogst og rettslige skritt.

Lover / Regler

Del 2 – Kjøpe hytte? Dette bør du undersøke og følge opp

Upresise opplysninger ved eierskifte skaper konflikter. Her er advokatens råd for å unngå problemer. Del 2 – veirett, parkering og tilgang til sjø

Lover / Regler

Del 1 – Kjøpe hytte? Dette bør du undersøke og følge opp

Upresise opplysninger ved eierskifte skaper konflikter. Her er advokatens råd for å unngå problemer. Del 1 – en introduksjon og informasjon rundt festetomter.

Siste fra lover og regler


Lover / Regler

Påvirkning av ny avhendingslov

Kjøp og salg av eiendom er noen av de største beslutningene vi tar gjennom livet. Trygghet rundt valg og ikke minst økonomi er avgjørende, og dette var bakgrunnen for de lovendringene som trådte i kraft på avhendingslovens område i januar 2022. Lovgiver ønsket færre konflikter og en tryggere bolighandel.

Foto av strandsonen, illustrasjon hytteavisa.no
Lover / Regler

Ferdselsrett i strandsonen. Kyststi

Ferdselsrett kan følge av avtale eller hevd samt av friluftsloven. Når det ikke foreligger avtale, alders tids bruk eller hevdede rettigheter, vil det være friluftsloven som gjelder. Her får du mer informasjon om forhold rundt denne.

Lover / Regler

Skatteutvalget foreslår skjerpet skatt på hytter og bolig – hva nå?

Det regjeringsoppnevnte skatteutvalget fremla 19. desember 2022 sitt forslag til endrede skatteregler. Som hytteeier bør man der- for vurdere om det er noe man kan gjøre før nye og strengere skatteregler blir innført.

Foto av havutsikt Larvik kommune
Lover / Regler

Sjekk bestemmelsene om bebyggelse i din hytte-kommune

Vi har sjekket opp noen forhold som mange er opptatt av i de ulike kommuneplanene i Vestfold – det vil si hvor mye man kan bygge ut. Det er bebygd areal, mønehøyde og gesimshøyde.

Lover / Regler

Hytte med «noko attåt»?

Ikke sjelden selges hytter med noen ekstra goder som for eksempel rettigheter til brygge eller båtplass. Dette kan aktualisere en rekke spørsmål, og i denne artikkelen skal vi se litt nærmere på ulike måter slike rettigheter kan være sikret på og hvilke fallgruver du som hytteeier bør være oppmerksom på.

Foto av skjærgården i Vestfold
Lover / Regler

Innløsning av festetomt

Det gir trygghet, selvbestemmelse og normalt lavere kostnader å bli eier av egen hyttetomt. Dessverre er det flere fallgruver og unntak i regelverket som kan skape usikkerhet rundt en innløsningsprosess. Hytteeier er spesielt utsatt og må følge med.

Foto av gul hytte
Lover / Regler

Unngå skattefeller ved utleie av hytta

Mange eier fritidseiendom i Norge. Kjøpet finansieres gjerne med en kombinasjon av egenkapital og lån. Kjøpet og driftskostnader kan også finansieres gjennom utleie av hytta.  Leies hytta ut, er det flere skattefeller utleier bør passe på.

Lover / Regler

Trygg bolighandel med nye regler i 2022

Her er kortversjonen av det du må vite om endringer i avhendingsloven! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres) fra 1. januar 2022.

Lover / Regler

Verdsettelse av tomter ved regulering av festeavgift og ved innløsning

Verdsettelse av tomten ved festeavgifts-regulering eller ved innløsning av festeforholdet gjøres ofte unødvendig komplisert og baseres ofte også på et uriktig resonnement. Mange vil kjenne igjen den betraktning at en […]

Lover / Regler

En skjult byggesak – hva gjelder etter kjøp av fritidseiendom?

Ved kjøp av fritidseiendom eller annen eiendom kan det vise seg at det foreligger mangelfulle forhold knyttet til offentlig godkjennelse for søknadspliktige tiltak ved boligen eller eiendommen.

Foto av Olaf Tufte på Tufte gård. Intervju med Hytteavisa.
Fritid

Oppdaget nye perler i Vestfold

Vi besøkte Olaf Tufte for å høre litt om hva han synes om Vestfold og hva han liker å gjøre på sommeren. Hvordan nyter han sommeren og fikk han noen nye impulser etter deltakelsen i Mesternes Mester? – Jeg ble kjent med herlige folk og oppdaget flere nydelige steder, sier han.

Behov for bistand på hytta? Sjekk ut dine lokale leverandører i dag!

Vis alle tjenester