fbpx
Innføring av eiendomsskatt i Larvik

Hytteutgiftene kan øke med flere ti-talls tusen i året

Publisert: 8. juni 2023    -   Skrevet av: Hakon

I desember i fjor bestemte kommunestyret i Larvik å innføre eiendomsskatt på bolig og hytter. – Det kan føre til store økninger i faste kostnader for hytteeiere, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

Illustrasjonsfoto

Eiendomsskatten i Larvik vil være på én promille i 2023, og vil økes til én promille i året til maksnivået på fire promille i 2026. Dette gjelder for både eneboliger og hytter.

For eneboliger tar kommunen utgangspunkt i formuesverdien på boligen – men denne vil reduseres med 30 prosent. I tillegg vil det være et bunnfradrag på 750 000 kroner.

For hytter blir det taksering

Larvik kommune har oppgitt at alle fritidseiendommer skal takseres i løpet av våren 2023. Hyttavisa spurte Paul Hellenes, kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring, om hvordan dette skal gjøres.

– Prinsippene for taksering skal behandles av sakkyndig nemnd i nær fremtid. Vi vil da kunne gi et mer utfyllende svar på dette. Praktisk gjøres dette arbeidet av innleid takseringsfirma etter de retningslinjene som er fastsatt av sakkyndig nemnd.

Her er oppdatert informasjon om utføring av taksering som skal ferdigstilles i løpet av juni 2023.

Kan dere også si litt om prosessen rundt dette? Er det mulig å komme med tilbakemeldinger fra hyttefolket?
– Alle får et vedtak om eiendomsskatten for sin fritidsbolig. Dette kan det klages på.

Klageadgangen vil også bli opplyst sammen med utskrevet eiendomsskatt.

Blir det da endringer på formuesverdi og bunnfradrag i 2024 og utover?
– Hva som blir fremtidig eiendomsskatt er ikke mulig å si for administrasjonen per i dag. Vi arbeider nå etter kommunestyrets vedtak om en promille eiendomsskatt i 2023, økende til fire promille i 2026. Eiendomsskatten vedtas hvert år som en del av vedtaket om årsbudsjett/økonomiplan i kommunestyret i desember, avslutter Paul Hellenes i Larvik kommune.

Illustrasjonsfoto

Fare for store økninger i faste utgifter

Tore Solberg i Eiendomsmegler1 Sandefjord mener at innføringen av eiendomsskatten i Larvik vil kunne gi store utslag i faste utgifter for hytteeiere i kommunen.

– Det kommer an på hvordan takseringen utføres. Kommuner gjør dette på ulike måter. Skulle takseringen ligge opp mot markedsverdi sier det seg selv at dette vil gjøre store utslag på eiendomsskatten. Fra å ha hytte i en kommune uten eiendomsskatt til å gå til å betale skatt på en hytte med formuesverdi på mange millioner, vil kunne gi store utslag i årlige utgifter. Husk at verdier på hytter kan være større enn mange eneboliger. Det kan bety fra 10 – 80 000 kroner ekstra i året fra 2024 (2 promille), avhengig av om hytta får en verdi på 5 eller 40 millioner kroner. Dette kan da dobles igjen i 2026, og da snakker vi om store summer, kommenterer Solberg.

Hva kan dette innebære? – Man kan jo stille spørsmål om hvem som har råd til å ha hytter. Hvis vi legger til grunn at Vestfold er blant hyttekommunene med de eldste hytteeierne, der gjennomsnittsalderen er 70 år, kan det for eksempel være vanskelig for minstepensjonister å eie hytta si fremover, sier Solberg.

980x150