fbpx

Moderne, plassutnyttelse og vedlikeholdsfritt

Publisert: 3. juli 2024    -   Skrevet av: benedicte

– Hva rører seg innenfor hyttearkitektur; hva er folk opptatt av, hva er de siste trendende og hvordan løse nybygg i forhold til byggekrav? Vi tok en prat med artkitektene Håvard B. Olsen og Haakon Sander Pedersen i Vårdal Arkitekter.

Krevende byggekrav innenfor 100-metersbelte

Å bygge nytt, gjøre en fasadeendring eller utføre andre store endringer innenfor 100-metersbeltet, krever dispensasjonssøknad. Hvis du søker om å rive, kan du kun bygge opp det samme som du har, og maks bygge 90 kvadratmeter.

– Ja i dette området vil det alltid være utfordrende å bygge, og det er ikke noe garanti for dispensasjon. Det er vi alltid tydelige på overfor våre kunder. Den enkelte kommune har litt ulik praksis på hva de godtar. De fleste er opptatt av terrengtilpasning, at det skal passe topografien. Sprengning er jo ikke lov, så det må vi hensynta. Så er det en kravspesifikasjon fra kunden som vi må forholde oss til. Kunden vil jo gjerne ha noen endringer på den nye hytta i forhold til den gamle. Hvis du prøver å pushe grensene går det til Statsforvalteren, som tenker mer overordnet. Det betyr at hvis du skal gjøre endringer, da skal de endringene være til større fordel for allmenheten enn før. Det er utfordrende, men ikke umulig å bygge innenfor 100-metersbeltet. Kommunene ser jo ikke svart-hvit på alt heller. Vi begynner å bli eksperter på å finne gode løsninger som kan gå igjennom. Det er vesentlig mye enklere utenfor 100-metersbeltet da, forklarer Haakon og Håvard.

 

To gode eksempler på moderne hytter

Haakon og Håvard trekker frem to eksempler som belyser mange av utfordringene og gode moderne løsninger som fikk gjennomslag. Eksempel én er ei hytte på Verjø i Stokke. – Der stod det ei gammel hytte som brant ned. Han som eide hytta har da i utgangspunkt et krav på å få opp igjen det han mistet. Vi hadde en tett dialog med statsforvalteren og fikk tegnet ei hytte som statsforvalteren mente hadde fordeler som var større enn ulemper for allmenheten. Ved å legge to hytter som overlappet hverandre ble bredde og høyde i forhold til vannet bedre enn før. Vi fikk også til en moderne utforming med saltak. Hvis du kan argumentere med at den nye hytta blir lavere, smalere og lenger fra sjøen har du en god sak, forklarer de.

Det andre eksempelet er fra Ålebråta på Tjøme. Der var det også ei hytte som brant ned. – Hytta kunne ikke være bredere enn 12 meter mot sjøen. Ved å legge noe av fasaden på skrå får du utnyttet arealet mye bedre, altså med en inntrukken vegg. Avstanden fra hjørne på den ytterste veggen er akkurat 12 meter fra hjørne på den innerste veggen. Vi fikk til god utsikt og større areal i stua. Vi la også to stolpefundament bak, slik at hytta kunne forlenges uten å sprenge. På den måten fikk vi utnyttet arealet i bakkant til soverom. Det ble også noe kult ut av det, samtidig som det er gjort på grunn av kravene til topografi. Denne er akkurat på 90 kvadratmeter som du kan bygge innenfor 100 metersbeltet, forklarer Håvard.

De siste trendene – unikt og moderne

Alle som kommer til Vårdal Arkitekter, vil ha noe som er unikt. – De fleste vil ha en moderne stil. Så er spekteret ganske stort i forhold til hvor moderne det skal være. De to eksemplene vi har vist, viser nettopp dette. Trend-bildet endrer seg litt fra år til år. Folk er hele tiden på søken etter noe nytt. De yngre voksne er nå mer opplyste, de følger med på trender i Instagram og Pinterest, og vil være med i hele prosessen. De siste årene har funkis-stilen vært populært, som kan illustreres med eksempel én. Det som var unikt er ikke så unikt lenger, så da ser mange etter noe litt nytt, men samtidig moderne. Da kan du gå over til noe litt mer tradisjonelt igjen med moderne vri, som store vinduer og saltak, som eksempel to viser, sier Haakon.

 

Mange aspekter som har innvirkning på hytte-tegnigen

De fleste hytteprosjekter er ulike poengterer Haakon og Håvard. – Noen hytter har naboer som det må skjermes mot. Så må vi hensynta hvor utsikten er, hvor sola går opp og ned, vær og vind, hvor tilkomsten er og så videre. På ei hytte er plassutnyttelse spesielt viktig. Kjøkken kan være del av en gang for å spare plass, at du slår sammen kjøkken og lagringsvegg for eksempel. Det er helt andre regler for fritidsboliger enn hus. Du kan for eksempel ha mindre soverom, ha gang ute for å spare plass med dører inn til soverom, få takoverbygg slik at uteplassen føles som en forlengelse av stua, og så videre. Vi synes det er utrolig morsomt å jobbe med ei hytte på 90 kvadratmeter og kunne få alt til å gå opp, sammen med tomtens utfordring. Jeg tror flere og flere ser en verdi i forhold til dette og derfor velger å bruke en arkitekt, sier de.

 

Vedlikeholdsvennlige materialer og tilpassede møbler

Folk som kommer til Vårdal Arkitekter vil ha vedlikeholdsvennlige materialer. Det vil si type panelbord som ikke må behandles, alluminimumsbeslag på vinduer og så videre.  – Ingenting er helt vedlikeholdsfritt, men det kan da holde med å vaske fasaden innimellom. Det finnes mange panelbord å velge mellom fra malmfuru til sedertre og sibirsk lerk. Det mest vanlige er å velge noe som er behandlet med jernvitrol, som dreper det ytterste treverke, da ungår du svertesopp. Innvendig er det vanlig med plassbebyggede løsninger; å tilpasse møbler for å få inn nok sitteplasser. For eksempel bygge benker rundt spisebordet, bygge modulsofaer inntil veggen samt plassbygde senger og skaper, sier Håvard.

– Jeg har også et inntrykk av at folker er veldig miljøbevisste og gjenbruker faktisk en del møbler også, tilføyer Haakon.

Fra den første streken arkitektene tegner har de en tanke om hvordan rommene skal brukes og innredes. – Når vi leverer de første skissene, er det inkludert møblerte rom og plan på hvordan romene skal brukes. Så da får kundene en komplett gjennomtenkt plan fra oss, avslutter Haakon og Håvard.

980x150