fbpx

Reduksjon i 2024 og mulig bortfall i 2025 – kan spare flere tusen

Publisert: 10. mai 2024    -   Skrevet av: Hakon

I fjor innførte Larvik kommune eiendomsskatt for første gang. I år er det Høyre som leder bystyret og blant sakene de gikk på valg på var bortfall av eiendomsskatt. Det kan være en hyggelig nyhet for 2025. Her følger en status om situasjonen fremover.

Hytteavisa spurte prosjektleder Øyvind Sørum i Larvik kommune om hvor lenge man skal betale eiendomsskatt og når den vil fratre.

– Eiendomsskatt vedtas sammen med budsjettet for et år av gangen. Vedtaket for 2025 vedtas i desember 2024, og det er først da man endelig vet om det blir eiendomsskatt eller ikke, sier Sørum.

– Hvordan gjennomføres eiendomsskatten i praksis i Larvik?
– I Larvik kommune faktureres eiendomsskatt månedlig sammen med kommunale avgifter. Den siste fakturaen for 2024 sendes ut i desember med forfall i januar 2025, sier han.

Skatten i 2024 kan halveres i forhold til tidligere plan

– Er det noe annen informasjon som er interessant for hyttefolket rundt dette?
– I det opprinnelige vedtaket fra desember 2022 var det lagt opp til å øke eiendomsskatten med en promille per år, det vil si 1 promille i 2023 og 2 promille i 2024. Kommunestyret vedtok imidlertid i desember 2023 å holde satsen på 1 promille også i 2024, tilføyer Øyvind Sørum.

Det betyr at du som er hytteeier vil betale samme sum i eiendomsskatt i 2024 som i 2023, noe som er en gledelig nyhet. Det betyr i prinsippet at du betaler halvparten så lite som det lå an til, og kan spare flere tusen kroner. Se regnestykke lenger ned.

Ifølge Østlandsposten fikk enkelte boligeiere en høyre eiendomsskatt i 2024 da linkingsverdien på enkelte eneboliger økte i 2024 på bakgrunn av statistisk sentralbyrås grunnlag for boligverdier. For 2023 benyttet Skatteetaten statistikken fra 2021, mens for 2024 benyttes statistikken for 2022. Her økte boligverdien med langt over 5,6 prosent.

For fritidseiendom ble likningsverdien satt av en lokal oppnevnt sakkyndig nemd basert på vurderingene av et takseringsfirma. Taksten baserte seg på: 1. Faktaopplysninger om areal på bygning og tomt. 2. Skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter. Ifølge nettsidene til kommunen skal en slik takst som regel gjelde for 10 år.

Du kan klage til kommunen på eiendomsskattetaksten vedtatt av sakkyndig nemnd og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt. Du kan også klage over grunnlaget for eiendomsskatten for tidligere år, men ikke samme forhold som du har klaget over tidligere opplyses det om på kommunens nettsider.

Hytteiere kan spare 10 – 30 000 kroner i året

Det betyr at for hytteiere vil skattesatsen da være uendret fra 2023. – Det blir spennende å se hva bystyret kommer frem til i desember. Dersom Høyre skal stå for det de lovet ved valget, vil det jo være svært gode nyheter for 2025. Det kan bety at skatten bortfaller helt. Eiendomsskatten har jo mye å si for fritidsboliger som ofte kan ha mye høyere verdier en vanlige eneboliger i kommunen. Verdier fra 10 – 30 millioner kroner er ikke unormalt. Det kan jo for noen bety over 10 000 – 30 000 kroner ekstra utgifter i året. Bortfall av eiendomsskatten lover godt for de som ønsker å kjøpe hytte i Larvik, kommenterer eiendomsmegler Tore Solberg.

Eksempler på utregning av Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023 og 2024.

Konkret promillesats og bunnfradrag vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med strategidokumentet.

Beregnet markedsverdi: 5 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig/fritidseiendom med beregnet markedsverdi på 5 millioner kroner.

  • Boligverdi: 5 000 000 kroner
  • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 1 500 000 kroner
  • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner pr. boenhet
  • Grunnlag for eiendomsskatt 2 750 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

  • 2 750 kroner i 2024 (1 ‰)

(Dersom 2 ‰ hadde blitt gjennomført i 2024 skulle summen ha vært på 5 550 kroner)

980x150