fbpx

Uvanlig lang sesong for hyttesalg

Publisert: 6. desember 2017    -   Skrevet av: Kalle Seip

Sesongen for omsetning av hytter har vært spesiell, i følge hyttemegler Tore Solberg.

– Jeg kan ikke se at det har skjedd noe på den politiske arenaen som skulle tilsi at uvanlig mange valgte å selge hyttene sine på ettersommeren og høsten, sier Solberg. – Men faktum er at det kom flere interessante objekter i alle prisklasser helt på tampen av sesongen.

Godt år

At sesongen for hyttemegling varte helt til slutten av oktober, har ført til at 2017 sett under ett har vært et godt år for Solberg. – Høstsesongen har rettet opp en relativt svak vårsesong, sier Solberg.

Våren best for flest

Han har likevel ikke tro på at høstens store aktivitet betyr at trykket i markedet etter hvert vrir seg over de sene sommermånedene og mot høsten. – For meg ser det ut for å være en tilfeldighet, og at det fortsatt vil være våren som er det mest yndede tidspunktet for salg. Men for noen vil det riktigste tidspunktet være på høsten, sier han.

Få objekter i vår

Utgangspunktet sett med en meglers øyne, var i vårsesongen vanskelig. – Etterspørselen var stor – like stor som vanlig. Problemet for de som ville kjøpe fritidseiendom i Vestfold var at det ble lagt ut uvanlig få gode objekter i ulike prisklasser, forklarer Solberg.

980x150