fbpx

Krisetider kan bidra til stigende priser

Publisert: 20. juni 2020

Til tross for koronakrise er det god grunn til å tro at prisene på sjøhytter i Vestfold vil fortsette å stige.

Det er eiendomsmegler Tore Solberg som sier dette. Han viser blant annet til at når krisen en gang tar slutt, vil det bli mer populært å feriere i eget land.

– Folk vil neppe stå i kø for å kjøpe feriebolig i Spania, Italia eller Frankrike nå. Både mulig smittefare og høy Euro-kurs gjør det uaktuelt, mener han.

– Dessuten er det ingen terrorfare i skjærgården og svært liten smittefare.

Kortreist ferie

Solberg tror også at geografisk nærmere konkurrenter til Vestfold, svenskekysten og Danmark, ikke vil være like attraktive som tidligere. Dermed får tredjerekke-hyttene i Vestfold – det litt billigere segmentet – også økt etterspørsel.

– Kortreist ferie blir mer populært, billigere og sikrere. Det vi ikke kan tilby her, er det sikre været og den sterke varmen i sør. Men det foregår så mye på kulturfronten at hyttefolk langs Skagerrak-kysten har mer enn nok å ta seg til om været ikke slår til, sier han.

Senker boareal

Solberg har fulgt hyttemarkedet i mange år og har god bakgrunn for å se inn i framtidas hyttemarked.

– Det er en klar trend i retning av at folk i aldersgruppen 50+ flytter fra hus til leilighet, sier han og peker på at når barna er ute av «redet», vil foreldrene ofte ha en enklere og mindre arbeidskrevende eiendom.

– Da senkes som regel boarealet, noe som ikke alltid tilfredsstiller behovet for å samle mange rundt et bord eller under høytider, sier han.

Høy snittalder

Å anskaffe seg hytte som et alternativt sted der familien kan samles, er ikke uvanlig for folk i en aldersgruppe som har god råd.

– Det bidrar til at potensielle hyttekjøpere har en relativt høy snittalder. Selv om det også er unge mennesker i markedet, er det ikke uvanlig at 50+ har bedre økonomi enn de på 30, sier Solberg.

Stort trykk

Eiendomsmegleren tror at når kjøpsinteressen øker samtidig som tilgangen på hytter ikke øker, vil trykket på de få objektene som tilbys bli stort.

– Tilbudet er stabilt, mens etterspørselen etter de gode objektene øker, sier han.

Når det forgår en del byggeaktiviteter i skjærgården, er det i hovedsak restaurering, tilbygg eller erstatningshytter.

– Tilbudet av helt nye hytter, fortetningshytter, er ytterst lite. Som regel er det hytter med tredjerangs beliggenhet, sier han.

Strengere

Det blir stadig vanskeligere å få tillatelse til byggevirksomhet av noe slag i skjærgården.

– Vi ser at avdekking av ulovligheter i Færder kommune har gjort at kommunene blir stadig strengere, sier Solberg.

Han mener at de som søkte om tillatelse til ulike tiltak for noen år siden er «vinnere».

– Tidligere var det lettere både å få tillatelse og tilgivelse, sier han og legger til at hadde hytteeierne fulgt rådene han ga for 20 år siden, ville de i dag sett at det var en god investering. Da kunne de søkt og fått godkjent påbygg eller utvidelse av hytta som det er umulig å få i dag.

Fortsatt er det viktig å følge med på den informasjonen som er tilgjengelig, mener Solberg som minner om årets rullering av kommuneplan.

– Jeg oppfordrer alle til å følge med når kommuneplanen rulleres hvert fjerde år!

980x150