fbpx

Gode dager i næringseiendom

Publisert: 2. august 2018    -   Skrevet av: Tekst: Live Stensholt Foto: Atle Heum

Vi møter daglig leder Morten Kjeldby i Eiendomsmegler 1 Næringsmegling for å høre hvordan salgsmarkedet er for næringseiendom i Buskerud, Vestfold og Telemark. Han møter oss i sommerbyen Tønsberg, som for anledningen stråler i sol.

Daglig leder Morten Kjeldby i Eiendomsmegler 1 Næringsmegling sier at det er full fart på kontoret.

-Jeg gleder meg hvert år til sommeren, da fylles kysten vår med hytteglade feriegjester som bidrar til at det igjen blir yrende liv i byene og på svabergene. Som Sandefjordsgutt har jeg alltid satt pris på hyttefolket, dessuten investerer de i næringseiendom lokalt, sier han fornøyd.

Høy aktivitet

Salgsmarkedet nasjonalt var i fjor godt, det førte til at aktiviteten i Buskerud, Vestfold og Telemark ble veldig bra. Det var rekord i antallet salg som ble gjennomført i Norge.

-Eiendomsverdier for mellom 85 – 90 milliarder kroner skiftet eiere i fjor, hvor salg av handelseiendom utgjorde rundt 20% og kontoreiendom i overkant av 50%. Utenlandske investorer sto for 20% av transaksjonsvolumet som førte til prisøkning i hovedstaden. Dette førte igjen til at investormiljøer i Oslo fikk øynene opp for regionene hvor vi opererer på grunn av bedre direkteavkastning.

Morten Kjeldby bekrefter at internasjonal økonomi går godt mange steder i verden, og Norge er intet unntak. Næringsmegleren forventer et godt salgsmarked lokalt også i 2018. Interessen er særlig stor for eiendom med god beliggenhet og solid kontantstrøm.

-Totalt er utlånet til næringseiendom i Norge rundt 650 milliarder kroner og det er fortsatt mye kapital som skal investeres. Vi som jobber med eiendom hver dag merker stor etterspørsel i salgsmarkedet i våre tre fylker. Ved inngangen til andre halvår jobber vi med næringseiendom for over 800 millioner kroner som vi har for salg, eller hvor vi opptrer som kjøpsrådgiver mot spesifikke eiendommer, sier han.

Stor etterspørsel

På god vei inn i 2018 hadde styringsrenten ligget uendret på 0,5 prosent siden 2016, og Norges Bank varslet at renten trolig ville bli satt «forsiktig» opp i løpet av året. Årsaken er at norsk økonomi går bedre og forventes å ha samme utvikling. Etterspørselen etter gode investeringsobjekter er såpass høy at det overstiger tilbudet, derfor tror ikke Morten Kjeldby at den varslede økningen i renten vil påvirke det store bildet av salgsmarkedet i 2018.

-Det er god likviditet i markedet og høy etterspørsel, også fra investorer som ikke er lokale og som ønsker høyere direkteavkastning på sine investeringer. Vi opererer i mulighetenes fylker, her er det godt både for hyttefolket og investorer, avslutter han.

980x150