fbpx

Landbruksunntaket

Publisert: 1. mars 2016    -   Skrevet av: Kalle Seip

Landbruksunntaket er et av de viktigste unntakene fra hovedreglene i tomtefesteloven. Det gir bortfester på visse kriterier rett til å nekte hytteeiere å innløse en festetomt, selv om alle andre […]

Landbruksunntaket er et av de viktigste unntakene fra hovedreglene i tomtefesteloven. Det gir bortfester på visse kriterier rett til å nekte hytteeiere å innløse en festetomt, selv om alle andre kriterier er oppfylt.

Hvis grunneiere påberoper seg dette landbruksunntaket, har du rett til å kreve dokumentasjon på at de faktisk oppfyller kravene:

  • Landbrukseiendommen må som hovedregel være i drift og drives av eieren selv,
    om unntaket skal kunne påberopes.
  • Landbrukseiendommen må ha et totalareal på over 100 dekar inkludert festetomtene, eller ha fulldyrket jord på mer enn 20 dekar.
  • Inntektene fra festetomtene etter tenkt lovlig regulering på innløsningstidspunktet må utgjøre mer enn kroner 15 000 til sammen (minstebeløpet skal indeksreguleres årlig).
  • Festeinntektene etter tenkt lovlig regulering på innløsningstidspunktet må til sammen utgjøre 5 % eller mer i forhold til det gjennomsnittlige årlig driftsresultat fra eiendommen.
  • Landbruksunntaket gjelder ikke for landbrukseiendom eid av det offentlige eller av foretak der det offentlige deltar.
  • Hvis bortfester kan nekte innløsning, må han tilby fester en forlengelse av kontrakten.

(kilde: Huseiernes landsforbund)

980x150