fbpx

Markedet i fjor åpnet meget bra. Hyttemarkedet var sterkt etter den fantastiske sommeren 2014, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

– Jeg var veldig fornøyd med hvordan markedet utviklet seg utover sommeren. Men jeg må innrømme at det var noe sterkere på vår- og forsommeren enn senere. Dette i motsetning til 2014, da ettersommeren var best, sier Solberg.

Han konkluderer med at han er veldig godt fornøyd med hyttemarkedet sett under ett i 2015.

Optimist

En titt i krystallkula gir Solberg god grunn til optimisme. – Jeg ser nå at på grunn av svak krone, er de kjøpelystne ikke like ivrige på å handle feriebolig i utlandet, sier han.

Men det er ikke bare svak kronekurs som dukker opp i krystallkula. Et generelt urolig Europa skremmer mange. – Tyrkia er for eksempel rammet både av uroligheter på grensen mot Syria, i økende grad i krangel med stormakten Russland og i tillegg utsatt for terrorangrep, sier Solberg som helt klart ser at interessen for hytte ved sjøen i Norge øker på grunn av dette.

Lav rente

Fjellhyttemarkedet har i vinter vært svært godt. Det indikerer tradisjonelt at sommerhyttemarkedet også vil være bra. Solberg mener det, sammen med den lave renta, er gode tegn.

– Den lave renta har mye å si, særlig for ”folkehyttene” opp mot fem million kroner. Det betyr at mange vil vurdere at et hyttekjøp ikke vil bety store endring i de månedlige utgiftene de er vant med. Også for de dyre hyttene har renta noe å si. Men i det segmentet har trolig børsuro hatt større betydning og sørget for å trekke folk mot eiendomsinvesteringer.

– I historisk perspektiv har godt beliggende sjøhytter vært svært gode og sikre investeringer, sier Solberg.

Været i fjor avgjør

Alle er enige om at ingenting kan måle seg med en sommer i Vestfold når sommeren er som i 2014. Med det friskt i minne er Solberg optimist med hensyn til markedssituasjonen i 2016.

– Men vi skal samtidig være nøkterne og være klar over at ingenting vokser inn i himmelen. Ei heller hytteprisene, sier han og peker på at været som var, alltid har en viss betydning for markedssituasjonen.