fbpx

Fortsatt like aktuelt å gi gode tips om hyttesalg

Publisert: 19. august 2020

I mars 1997 skrev eiendomsmegler Tore Solberg to sider med nyttige tips på et A4-ark. Den gang var det 9 gode tips, men i løpet av årene har Tore nå 24 gode tips til deg som går med tanker om å selge hytta.

Allerede da hadde han et stort kundekartotek. A4-arket med tips nummerert fra 1 til 9, fikk han trykket opp. Ett og ett ble arkene puttet i konvolutter, klistret igjen og satt på frimerke (neppe selvklebende konvolutter eller frimerker den gangen). Da adresselappene var limt på, var forsendelsen av den første Hytteavisen klar.

– Jeg fikk masse positive tilbakemeldinger fra hytteeiere på de ni tipsene og på tiltaket. De ni nyttige tipsene er de samme som i dag danner grunnlaget for magasinet Hytteavisa.no, sier Tore Solberg.

Deler erfaring

«Som en av Norges største hyttemeglere for fritidsboliger ved sjøen ønsker vi å dele vår erfaring med deg som hytteeier. Vi vil her ta for oss en del nyttige tips vedrørende forhold av økonomisk art rundt din fritidsbolig».

Slik innledet Solberg rundskrivet sitt. Deretter setter han kort og greit fingeren på problemstillinger som det viste seg at hytteeiere ikke hadde tenkt over eller hadde fokus på.

– Hadde alle tatt alle tipsene på alvor, hadde mange unngått problemer de i ettertid har hatt, mener Solberg.

Festetomt

Tipsene fra Solbergs første Hytteavis, er like nyttige i dag som den gang.

– De tar for seg skatteregler knyttet til utleie og salg, forteller Solberg.– Tipset mitt, som anbefaler å kjøpe tomta til en fornuftig pris, er mer aktuelt nå enn noensinne, mener eiendomsmegleren.

– Det er synd ikke flere gjorde det allerede den gangen.

For sent

«Hvis du tenker på å bygge på din fritidsbolig i løpet av de nærmeste årene, vil vi anbefale at det allerede nå forberedes en byggesøknad. Grunnen til det er at mange kommuner allerede har innført maksimalgrense vedrørende areal.»

– Det er synd ikke flere fulgte opp. I dag er det bare å glemme. Alt er vanskeligere, sier Solberg.

Bestill målebrev

Tips om å legge inn systemer for vann- og kloakk er det derimot mange som har fulgt opp, og tips om å se opp for sterke friluftsinteresser og deprivatisering av utmark på privat eiendom er mer aktuelt enn noensinne, ifølge Solberg.

– Når det gjelder tips om å dokumentere tomtegrensene, er mangel på målebrev en utfordring jeg stadig møter på, sier Solberg som peker på at de digitale kart ofte kan være feil.

– At oppmålingen er ikke nøyaktig skaper ofte frustrasjon og krangel. Da jeg skrev om det første gang var det billig å få målt opp tomta. I dag er det dessverre blitt mer kostbart, sier eiendomsmegleren.

– Ikke klag på en lav likningsverdi, og riv aldri bygninger, brygger eller gjerder eller lignende før du du har fått tillatelse til å føre opp nytt.

Tore Solbergs 24 investeringstips til hytta

 1. Sjekk grunnboka. Rydd opp i gamle heftelser.
 2. Er tomta oppmålt? Hvis ikke, begjær oppmåling. Uklare grenser selger ikke godt.
 3. Sjekk at veirettigheter, parkering, sti, brygge etc. er i behold.
 4. Har noen venner/naboer ”vennerettigheter” hos deg? Lag en avtale som gir deg mulighet til å si opp ”vennerettighetene”.
 5. Er alle bygg lovlig oppført? Eksisterer det en ferdigattest? Prøv å få en bekreftelse fra kommunen på at alt er ok. Jo nærmere vannet, jo viktigere.
 6. Mange har dessverre unnlatt å være med på felles investeringer som vei, vann, kloakk, felles brygge, felles hogst osv.  Det straffer seg ved salg.
 7. Den yngre generasjon er ikke like opptatt av trær som de noe eldre. Hogg de trærne du kan for å sikre sol ogutsikt. Betal gjerne for det. Det kan lønne seg.
 8. Sjekk kommuneplanen. Før du vet ordet av det kan hytta ligge i et LNF-område eller strengt område.
 9. Ved sameie: Ha en klar avtale om hva som skal skje om du vil ut av det.
 10. Forkjøpsretter: Er de aktive eller bør de slettes?
 11. Unngå nabokrangel. Det selger dårlig.
 12. Hold rettighetene dine i hevd. Få dem tinglyst om de ikke er det, da kjøper er opptatt av det.
 13. Har du festetomt? Ofte eksisterer to festekontrakter – en tinglyst og en ikke-tinglyst (forlengelse av den tinglyste). Disse er ofte ikke knyttet sammen. Hvilken av dem gjelder?
 14. Om det er uklarheter i festekontrakt angående tid, regulering av festeavgift el. er det lønnsomt å ordne opp. Kjøpere skyr uklarheter.
 15. Tomtefeste er som regel trygt og sikkert, men pga. Strasbourg-dommen sier en del kjøpere nei takk. Sjekk om det er mulig å innløse tomta til en fornuftig pris.
 16. Forbered salget i god tid. Det kan fort dukke opp noe som forsinker prosessen.
 17. Ta gjerne bilder sommeren i forveien.
 18. Bruk profesjonelle håndverkere/arkitekter når noe skal gjøres på hytta. Hjemmesnekring/tegning selger dårlig.
 19. Fiks opp ute. Det er lov å rake stranden og plukke småstein.
 20. Før hadde nesten alle hytter trehvit panel. Mal gjerne i lyse moderne farger.
 21. Fjern gamle møbler. Med få, ikke kostbare grep kan hytta få en fin ”face-lift”. Alle liker vakre ting å se på.
 22. Lag deg et solkart ved St.hans tider der du merker av når sola står opp og når den går ned på de forskjellige uteplassene.
 23. Har du «ubrukelig strandlinje», vurder mudring.
 24. Har du ikke båt/bryggeplass, vurder å få tak i en
980x150