fbpx

Finn grensene dine

Publisert: 20. mars 2017

Det er mye billigere å betale for oppmåling av hyttetomta di enn å betale advokater i en eventuell grensetvist.

Det er Bernt-Ole Gyth-Dehli ved teknisk avdeling i Tjøme kommune som på denne måten setter saken litt på spissen. – Det er fornuftig å ha orden på eiendomsgrensene ved kjøp og salg av eiendom, sier han.

Sovende paragraf i matrikkelloven

I 2010 ble det vedtatt en matrikkel-lov som sa at hoveddelen av eiendommer i Norge skal måles opp. – Paragrafen gir instruks om at ved salg av eiendom, må dette være i orden, sier Gyth- Dehli.

Men oppmålingsingeniøren kan berolige alle med at loven foreløpig er sovende og ikke satt ut i live. – Det er varsel at Stortinget vil gjennomgå matrikkelloven, og noe de ser på er om man skal få fortgang i målet om oppmåling av alle eiendommer i Norge, sier han.

–Stortinget ønsker fortgang i målet om
oppmåling av alle eiendommer i Norge,
sier Bernt-Ole Gyth-Dehli i Tjøme Kommune.

”Steinalder”

Både på Tjøme og andre steder i Norge er det fortsatt svært mange eiendommer der grensene ikke er målt opp med moderne metoder. – Før 1980 i Tjøme kommune er ”steinalder”, sier Gyth-Dehli. Før det var det i hovedsak målt med måleband og merker som grensesteiner, trær og kors hugget i fjell. Disse viste hvor grensene gikk.    Mange av merkene er forgjengelige.

Kan bli obligatorisk

Og fortsatt er altså svært mange grenser ikke målt i moderne tid, og dermed ikke lagt inn i kartverket med nøyaktige GPS-angivelser. Vel forlikte naboer kan utmerket godt leve uten oppmålt tomt. Men for å sikre kunnskap om de opprinnelige skylddeling, bør man lete fram de gamle grensemerkene som fortsatt er i marka og «friske» opp disse.

– En gjennomgang av matrikkelloven kan komme til å tvinge grunneiere til å bestille oppmåling fra kommunens oppmålingsvesen, sier Gyth-Dehli.

Bestill nå

Siden paragrafen i matrikkelloven av 2010 fortsatt er sovende, foregår det hele tiden kjøp og salg av eiendom som ikke har oppmålte grenser. Det kan hende den nye eieren av hytta di ikke er like grei og fleksibel som den gamle. Grunneiere oppfordres til å ta en gjennomgang av grensene for egen eiendom og bestille oppmåling dersom resultatet viser at det ikke er godt samsvar mellom grensene registrert i kartverket og grensene i marka. – Det koster litt, men da er du ferdig med det, sier han.

980x150