fbpx

Opplever rush på arveoppgjør

Publisert: 17. mars 2017    -   Skrevet av: Kalle Seip

Det er stor aktivitet på eiendomsmarkedet. Hytter, hus og familieeide bedrifter overføres fra en generasjon til neste. Frykt for gjeninnføring av arveavgiften kan være årsak.

Opplever rush på arveoppgjør

– Det er mange som sitter på store verdier, blant annet i form av fritidseiendommer. Tidligere risikerte man å betale store summer i arveavgift ved et skifte, sier Randi Birgitte Bull, advokat og partner i Bull & Co Advokatfirma.

Uklart

Bull opplever for tiden stor pågang av klienter som ønsker å foreta et foregrepet arveoppgjør. Dagens regjering fjernet arveavgiften, noe som for mange er et gode. Men snart er det valg, og flere partier har varslet et oppgjør med dagens ordning.

– Det er uklart hva som skjer etter valget, noe mange tar konsekvensene av, sier Bull.

– Å gi forskudd på arv i form av overdragelse av hytta til et av barna, kan bli komplisert, mener Bull.

Ulike modeller

Riktignok har representanter for det største opposisjonspartiet sagt at de ikke vil gjeninnføre arveavgiften i den form det hadde før regjeringsskiftet.

– Men det er grunn til å tro at flere partier åpner opp for å innføre en avgift på arv, sier Bull. Ingen vet hva det vil innebære, og Bull sier at det ikke er mulig spekulere i dette. Mange land – for eksempel Storbritannia – har en ordning der det skal betales en prosentvis avgift av boets nettoverdier, uansett hvor mange arvinger boet skal fordeles på.

Enkelt å overdra hytte

Mange ønsker å være i forkant og ikke risikere at valget i høst skal kunne fordyre et eventuelt arveoppgjør.

– Familieeide bedrifter kan nå foreta et generasjonsskifte, uten at bedriften knekker ryggen av den grunn, sier Bull.

Selv om det tar kortere tid å gjennomføre enn et skifte av ei hytte enn en bedrift, er det også mange hytteeiere i 60-70-årene som velger å foreta et arveoppgjør allerede nå. – Enten det blir ny arveavgift eller ikke, er det grunn til å tro at vi aldri vil få en situasjon igjen hvor vi kommer så rimelig fra et generasjonsskifte som nå, sier Bull.

Salg et alternativ

Når mange velger å overdra hytta til neste generasjon, har det flere sider, mener Bull. – Det er en vakker tanke at hytta skal gå videre i familien. Men det kan ende med dunder og brak, sier hun.

Bull sikter til at å være flere eiere av en fritidseiendom i mange situasjoner har vist seg å være grunnlag for konflikter i familien.

Urettferdig

– Å gi forskudd på arv i form av overdragelse av hytta til et av barna, kan også bli komplisert, mener Bull. Dersom et av barna får forskudd på arv vil hovedregelen være at de andre barna skal kompenseres for dette i det senere arveoppgjøret. Foreldrene må da ta stilling til hvordan dette skal gjøres, herunder om verdien av forskuddet skal oppjusteres til verdien på tidspunktet for det endelige arveoppgjøret.

– Hvis det på nytt blir arveavgift, kan arveoppgjøret bli urettferdig for de andre arvtagerne. De risikerer både å måtte vente før de får sin del av arven og i tillegg måtte  arveavgift på arven, dersom den blir gjeninnført. Det er viktig at dette tenkes i gjennom og lages avtaler mellom familiemedlemmene om dette, sier hun.

980x150