fbpx

Tilbud og etterspørsel i ubalanse

Publisert: 16. april 2018

Markedet preges av stor etterspørsel etter hytter. Men tilbudet står ikke i forhold til etterspørselen.

– Konsekvensene av sviktende tilbud er at det skjer noe med prisene. De stiger, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

Slik har situasjonen vært noen år, og Solberg kan ikke se at det er noen politiske eller økonomiske signaler som varsler om endring.

– Prisen på sjøhytter har aldri vært så høye som nå, sier han.

Arveavgift

Når Solberg skal forsøke å gi en forklaring på at tilbudet ikke er så stort som mange kunne ønske seg, tyr han blant annet til avgiftspolitikken dagens regjering står bak.

– Hytta er i utgangspunktet et felles familieanliggende. Foreldre har gjerne et ønske om at hytta skal bli i familien også etter deres tid. Tidligere var arveavgiften et økonomisk hinder for mange. Siden regjeringen har fjernet arveavgiften, er det for mange enklere å la hytta gå til neste generasjon, sier Solberg.

Da mener foreldrene at de har gjort rett og rimelig for seg, og ingen kan ta dem for at de har behandlet barna urettferdig. De store problemene med dette dukker først opp når foreldrene er borte.

Svak krone

Eiendomsmegleren skjeler også til internasjonale forhold som bidragsyter til høye priser her hjemme. – Den svake krona har gjort at det er dyrere å kjøpe hus eller leilighet i Spania. Derfor flytter mange blikket til vår egen solkyst., sier han.

At det for mange oppleves som tryggere i Norge enn i utlandet, kan også være et bidrag, mener Solberg. – Terrorfaren er tilnærmet null i hytteområdene i Norge, mener han.

Mange tilbud

Ferie er ikke bare sol. Det har stadig flere oppdaget, mener Solberg. – Mange ser alle mulighetene de har til å gjøre morsomme ting med utgangspunkt i hytta ved sjøen – klatreparker, Sommarland, dyreparker og trampolineparker. Mange nyter også godt av byenes mangfoldige kulturtilbud, sier han, og minner om at med hytte i Vestfoldskjærgården, er veien kort til Sverige, enten med båt eller bil.

– Det har skjedd en endring i holdningen til været. Mange ser at det er mye å finne på selv i dårlig vær.

Strekke seg litt

Det er altså mange grunner til at familien velger å beholde hytta og dermed gjøre det vanskelig for nye grupper å skaffe seg en etterlengtet plett i skjærgården. For Vestfold-kysten er stort sett fullt utbygd, og det ser ikke ut for å være politisk vilje til å åpne for bygging langs kysten. Den som ønsker seg hytte ved sjøen, må smøre seg med tålmodighet og kanskje gi avkall på noen av idealparameterne for å komme inn i markedet.

– Om du vil ha en sjøhytte i dag, tror jeg du må strekke seg litt lenger økonomisk enn opprinnelig tenkt. Tenker du å få noe til et par millioner kroner, er det ikke sikkert du får noe som er et attraktivt sted for barn og barnebarn. Går du litt opp, vil det også være en bedre investering, sier Solberg.

Invester i framtida

Til dem som vurderer å selge hytta framfor å overlate den til neste generasjon med de mulige konflikter det kan medføre, har Solberg følgende råd. – Ikke selg bare for å sette pengene i banken.

Med det rentenivået vi har nå, blir overskuddet fra hyttesalget dårlig utnyttet. Men i forrige utgave av Hyttemagasinet fortalte vi en historie som er en fantastisk løsning for generasjonene etter deg – en historie om besteforeldre som virkelig ga barnebarna en god start på voksenlivet.

Solberg sikter til historien om besteforeldrene som omsatte hytta i fem små leiligheter i Oslo. De fem barnebarna, som startet studiene sine i byen, fikk hver sin.

– Til stor glede for barnebarna som kom seg inn i et vanskelig boligmarked, og til kjempeglede for besteforeldrene, sier Solberg.

980x150