fbpx

Skattefri gevinst ved salg av fritidsbolig

Publisert: 1. mars 2016    -   Skrevet av: Kalle Seip

Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted. Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når: • eieren har brukt eiendommen som […]

Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted.

Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når:

• eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), og

• eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført.

Bare brukstid i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig.

(Kilde: skatteetaten.no)

980x150