fbpx

Det bygges igjen hytter på Tjøme

Publisert: 21. mars 2017

I 2015 opphevet hyttekommunen det mer enn 40 år gamle forbudet mot å bygge flere hytter.

I 2015 opphevet hyttekommunen det mer enn 40 år gamle forbudet mot å bygge flere hytter. Byggesaksleder i Tjøme, Hans Petter Abrahamsen, opplyser til Tønsbergs Blad at rundt 15 nye hytter er tillat bygget etter at forbudet ble opphevet.

Restriksjoner

Vilkårene for å få byggetillatelse er strenge, noe som blant annet betyr at nye hytter må ligge i allerede etablerte hytteområder mer enn 100 meter fra sjøen. Tomta skal være på minimum ett mål, og tomten skal være et resultat av fradeling av allerede eksisterende hyttetomt. Den må heller ikke være til hinder for allmenn ferdsel.

Beskjedent antall

Mange fryktet hytteboom da byggeforbudet ble opphevet. Så langt er det liten grunn til å frykte det, da 15 hytter er et lite antall sett i sammenheng med de rundt 2600 hyttene som allerede finnes på Tjøme. Abrahamsen sier til Tønsbergs Blad at det særlig er i Grevik helt sør på Tjøme og i Putten-området på Hvasser det er gitt tillatelse til nybygging.

980x150