fbpx

Da Nøtterøy og Tjøme kommuner ble slått sammen til Færder 1.1.2018, var det boplikt på hele Tjøme. Det var det derimot ikke på Nøtterøy. I sistnevnte kommune foregikk det for noen år siden en opprivende debatt om boplikt på Veierland, en boplikt som ble opphevet.

Etter sammenslåingen ble de to kommunenes ordninger videreført. Men debatten har blusset opp igjen i det nye kommunestyret.

– Det blir en viktig sak i denne kommune-perioden, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Cathrine Palm Spange.

«Svart vinter»

– Tjøme-folk selv ønsker å beholde boplikten i tidligere Tjøme kommune. Vi ønsker å utrede om det burde bli boplikt i sjønære områder på Nøtterøy også, sier Palm Spange.

Hun mener at boplikt er en god måte å sikre at deler av Nøtterøy ikke blir utsatt for det hun kaller en «svart vinter».

– Det går jo ut over oss som er bufaste hele året hvis befolkningsgrunnlaget reduseres. Blant annet vil kollektivtrafikk og skoler/barnehager påvirkes, sier hun og legger til at Arbeiderpartiet ikke har landet i saken, men forslår en utredning.

Frp i mindretall

– Vi er prinsipielt motstandere av å legge regulering på eiendom. For oss er det viktig at den som eier en eiendom skal få utvikle den slik de selv vil, sier Anders Mathisen.

Mathisen er gruppeleder for Frps fire med-lemmer i kommunestyret. Til tross for det prinsipielle standpunktet, ser han liten grunn til å fremme et forslag om å fjerne boplikten i denne perioden.

– Selv om mange i Høyre nok er enige med oss, vil vi ikke kunne få flertall nå, sier han.

Arbeiderpartiets Cathrine Palm Spange og Anders Mathisen i Frp er uenige i om det bør gjøres endringer i bopliktreguleringene i Færder kommune.

Senker boligprisen

Mathisen peker på at hytter i dag i stor grad oppgraderes til helårsstandard. Det betyr at det ofte er «lys i vinduene» hele året..

Frp mener at ideen om å innføre boplikt vil være galt overfor de som har satt seg i gjeld for å kjøpe bolig.

– Ved å innføre boplikt, vil de trykke ned boligverdien. Det er ikke hyggelig for de som allerede har kjøpt, særlig unge i etableringsfasen, sier Mathisen.

– Det er selvsagt ikke målet å gjøre det ubehagelig for folk, svarer Arbeiderpartiets gruppeleder.

– Derimot er vi i en dårlig trend med hensyn til befolkningsvekst i kommunen. Det er viktig for oss å sikre befolkningsgrunnlaget, noe som er avgjørende blant annet for skatteinngang, sier hun.

Hyttefolket skaper verdier

Mathisen mener at de mange hytteeiernes bidrag til kommuneøkonomien kompenserer for manglende skatteinngang

– Hytteeierne bidrar til verdiskapning i kommunen hele året, sier han og peker på en undersøkelse utført av Telemarksforskning for tidligere Tjøme Kommune. Den viser at kommunens utgifter ved å ha hyttegjester er langt lavere enn den verdien «sommergjestene» legger igjen i kommunen gjennom bruk av lokale håndverkere og gjennom handel.

Fast adresse

– Vi har ingenting imot hyttefolket. De bidrar med masse bra for Færder kommune. Men de har fast adresse et annet sted og sikrer befolkningsgrunnlaget der, svarer Palm Spange.

Hun viser også til en betent sak om bygging av leiligheter på et stort område på østsiden av Nøtterøy.

– I Kragerø er det erfaring for at noen av tilsvarende leiligheter blir solgt som hytter. Hadde Nøtterøy hatt boplikt i hundremetersbeltet, ville kjøperne måtte ha adressen sin der. Det er klart at det er best for kommunen.