fbpx

Stikkord: Eiendomsskatt

Sande grunngir for ”stutt”

Det er en lovfestet rett å få en begrunnelse for taksten kommunen legger til grunn for å fastsette eiendomsskatt, en såkalt ”stutt grunngjeving”. Begrunnelsen må riktignok tilpasses det enkelte vedtak, […]

Les mer..

Endret eiendomsskatten

Bortsett fra i Sande er ikke eiendomsskatt i kystkommunene i Vestfold aktuell politikk i dag.

Les mer..