fbpx
 • Klargjør brygge for vinterstorm. Husk tauverk og akterfeste.
 • Båt i vinteropplag må tåle storm, springflo og store snømengder.
 • Husk tilstrekkelig lufting ved tildekking av båt, hagemøbler o.l.
 • Skifte gearolje på motor/påhenger.
 • Fjerne musefristelser og mat som ikke kan overvintre. Legg ut musegift.
 • Oppbevar verdisaker og alkoholholdige drikkevarer ute av syne eller ta med hjem.
 • Steng vann og tøm sisterner, VV-tank, rør, pumper o.l.
 • Sett alle vannkraner i åpen stilling. Dusjslange er en vannlås og håndtak bør legges på gulvet eller slangen skrus av.
 • Vifte til snurredass blir ødelagt om den står avslått. La den stå på eller ta den ut av vifterøret.
 • Les av strømmåler og slå av hovedbryter om strømmen skal være avslått i vintersesongen.
 • Ventiler og spjeld skal stå i åpen stilling.
 • Dørene mellom rom bør stå på gløtt. Det samme gjelder kjøl/frys.
 • Sjekk taktekking og pipebeslag (ikke tildekk). Mur/teglpipe smøres inn med murværn.
 • Rens takrenner og nedløp.
 • Klargjør uteområdet. Tildekk vedlager og ta inn hagemøbler.
 • Sjekk nederst på alle yttervegger og fjern mose, løv, jord o.l. Dette for å unngå råte og maursti.
 • Smøre hengsler, dørlåser og hengelåser.
 • Sett opp eventuelle tildekkinger på dører og vinduer. Trekk for gardiner.
 • Låse alle dører og vinduer i hytte og anneks.
 • Hold oppsyn med hytta jevnlig utover vinteren. Har du ikke selv mulighet bør du sørge for å engasjere noen som kan gjøre det for deg.

Sjekklisten fant vi på http:\\hyttevaktmestern.no

Vannskader kan bli dyre

Ifølge Finans Norge opplever vi en kraftig økning av vannskader i hus og hytter fra år til år. I 2013 ble det innmeldt 4.535 vannskader på hytter til norske forsikringsselskaper. Det er en økning på 32 % i  forhold til 2012. De er dyre for forsikringsselskapene og de kan bli dyre for deg som hytteeier. De fleste skader relaterer seg til frosne vannrør, men stadig flere relateres også til utette overganger rundt piper og ventiler kombinert med store nedbørsmengder. Derfor bør du følge rådene i sjekklisten vedrørende takrenner, nedløp, taktekking og piper.

Informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge, forteller Hytteavisen at det er en forhøyet egenandel for vannskader som skyldes frost. Berge forteller videre at det er sjelden de foretar avkorting av erstatning, men at dette trolig vil øke som følge av den eksplosive økning i antall skadetilfeller og erstatningsutbetalinger.

Forsikringsvilkårene for fritidsboliger fastslår at hovedkranen skal stenges ved fravær i mer enn 3 dager. Dette er det øyensynlig mange hytteeiere som ikke er klar over, eller neglisjerer. Denne regelen gjelder uansett årstid.