fbpx

Valget neste år kan gi arveavgift

Publisert: 11. juli 2020

Både Ap, SV, MDG og Rødt har varslet at de ønsker å gjeninnføre arveavgift. Arveavgiften ble avviklet av Erna Solbergs regjering i 2014. Flere tar til orde for at mange bør vurdere å ta arvegrep.

– Det er flere nå som snakker om at de er redde for at et regjeringsskifte kan føre til en ny arveavgift, og det er vel ikke en ubegrunnet frykt, sa advokat og partner i Bull & Co, Randi Birgitte Bull, i et intervju med Finansavisen i oktober i fjor.

Benytte vinduet

Bull mente det ville være lurt å ta grep nå, mens vi fortsatt ikke har arveavgift. Til Finansavisen sa hun at det ville være leit om man endte opp med en overføring av eiendeler etter at arveavgiften er innført, hvis man like godt kunne gjort det før.

Bull fokuserer spesielt på aksjer i familiebedrifter.

– Det ville være veldig lite fornuftig å ikke benytte seg av det vinduet man har nå, dersom junior likevel skal overta bedriften.

Arveloven

Ifølge Bull vil det være aktuelt for mange å overføre fast eiendom, enten det er i form av hus eller hytte.

Hun mener at det spesielt gjelder fritids-eiendommer, som ofte kan ha stor verdi.

Man bør da også ha et øye til den nye arveloven. Den nye arveloven gir testator mulighet til å bestemme hvem som skal motta hvilke eiendeler. Det skal skje en avregning dersom det arvingene mottar har ulik verdi.

– På den måten kan testator for eksempel bestemme at et av barna skal arve familiebedriften, mens de andre skal arve hus og hytter, sa Bull til Finansavisen.

Start tilpasning nå

Trygve Hegnar tar opp den samme problemstillingen på lederplass i samme avis uka etter. Han legger til grunn at det er nærmest sikkert at det blir regjeringsskifte ved neste Stortings-valg.

Hegnar mener at skatteytere med formue er heldige hvis den nye arveavgiften kun blir på 10 prosent. Han anbefaler familier med store formuer å starte tilpasningen til den nye situasjonen nå.

Uten arveavgift

Hegnar bruker Petter Stordalen som eksempel. Hotell-kongen har begynt å overføre sine verdier til barna. Stordalens formueskatt går ned, mens barnas går opp, noe som ikke har noen betydning (skatten blir den samme). Men Stordalen overfører verdiene uten arveavgift.

Behold familiefreden

– Tenk deg om og diskuter i familien flere ganger før du overfører hytta til ett eller flere barn. Det er ikke bare økonomi som teller. Familiefreden er viktigere, sier eiendomsmegler Tore Solberg.

Han oppfordrer deg til å stille følgende spørsmålet: Vil det gå bra hvis barna, eventuelt kun datter eller sønn overtar hytta, eller risikerer du å initiere en krangel mellom søsken?

Solberg peker på at det i alle fall helst bør gå bra i fem år av skattemessige årsaker. Etter det vil overskudd av salg være skattefritt.

– Det er også et spørsmål om arveavgiften med en ny regjering i realiteten blir så stor at det er verdt å overføre hytta nå? Jeg tror vi kan regne med andre fribeløp og satser enn de vi hadde før 2014, sier eiendomsmegleren.

980x150