fbpx

Utedoens sakte død

Publisert: 22. mars 2019    -   Skrevet av: Terje Kaste

Fortsatt lever utedoen et hytteliv i Vestfold-skjærgården. Men behovet for friskt drikkevann i springen er ofte begynnelsen til slutten på utedoens eksistens.

Den fantastiske sommeren i fjor satte gamle hyttebrønner og borehull på en prøve.

– Tørken førte til tomme brønner og lite og dårlig vann fra borehull mange steder, forteller

prosjektleder Kalle Eidevik hos maskin-entreprenør Arne Rød & co AS i Sandefjord.

Vann inn må også ut

Henvendelsene fra fortvilte hytteeiere lot ikke vente på seg etter tørkesommeren. Entreprenøren, som blant annet har lang og bred erfaring med etablering, utbygging og igangsetting av vann- og avløpsanlegg, bidrar over hele Østlandet med å sikre gode drikkevannsløsninger.

– Men vil du vann inn i hytta, må du også ha renseanlegg for vannet som går ut igjen. Uten renseanlegg, ingen vannpost inne. Da blir utedoen overflødig og blir bare et sjarmerende innslag som reserveløsning, sier Eidevik.

Prosjektleder Kalle Eidevik hos maskinentreprenør Arne Rød & co AS

Kommunalt eller privat vann

Rent drikkevann er et selvfølgelig krav her i landet. Og skal du sikre deg det, finnes det i hovedsak to løsninger.

– Du kan bore etter vann. Ofte kan det være en god løsning, men i kystnære strøk kan du risikere innslag av saltvann i vannet. Dessuten vet du aldri helt sikkert om du får nok vann, sier Eidevik.

Der det er mulig, anbefaler han heller tilkopling til kommunal vannledning.

– Da kan du i samme grøft legge avløpsledning.

Ledninger under vann

– Uansett må du enten kople deg på et kommunalt anlegg, eller ha et renseanlegg. Avstand og topografi avgjør hvilken løsning som er prismessig mest aktuell, sier Eidevik som har hendene full med å prosjektere anlegg, enten det dreier seg om tilkopling til kommunale anlegg, eller etablering av pumpe- og renseanlegg for enkelt-hytter eller hyttelag.

Men uansett om du befinner deg et stykke inn i landet eller hytta di ligger på en øy, kan Arne Rød & co skaffe deg gode løsninger.

– Vi legger også undervannsledninger i ulike dimensjoner.

Kommunal tilrettelegging

Kommunene langs kysten er klare på at det er den siste løsningen de primært ønsker seg.

Men det er store forskjeller på i hvilken grad kommunene legger til rette for hytteområder ved å utvide det kommunale nettet nær hytteområdene.

– Jeg vil spesielt berømme Sande kommune. De ligger langt framme og legger fantastiske godt til rette, sier prosjektlederen, som legger til at ikke alle kommuner forstår at det er en vinn-vinn-situasjon å legge til rette slik at alle hytter kan kople seg på.

– Ved å investere i en infrastruktur som nås av alle, vil kommunen snart tjene inn igjen investeringen gjennom tilknytningsavgift og årlige kommunale avgifter. Dessuten vil det være best for miljøet.

Små pumpestasjoner

Ikke alle hytter ligger oppe på en topp. Derfor vil det normalt ikke være enkelt å kople seg til et kommunalt anlegg kun med selvfall. Av den grunn er det utviklet gode systemer for vann- og trykkavløp.

– Det løser vi ved at vi setter opp små pumpe-
stasjoner ved hver enkelt hytte som knyttes til en fells rørledning for hyttefeltet. Denne ledningen går videre til en kommunal pumpestasjon, forklarer Eidevik.

Han sier at de aller fleste hytteeierne ønsker å kople seg på når et slikt arbeid igangsettes.

– Blir de ikke med fra begynnelsen av, kan det bli svært dyrt å kople seg på senere. Det er opp til hyttelaget å bestemme, sier han.

Kamuflasje

Verken de små pumpestasjonene eller rørledningene vil være til sjenanse.

– Pumpestasjonene graver vi enten ned, eller bygger inn, forteller Eidevik.

Rørledningene blir kamuflert med en metode utviklet hos Arne Rød AS.

– Vi samler mose fra naturen omkring og binder det til rørledningen med netting. Etter kort tid vil det gro gress på anordningen, og den oppleves som en del av naturen selv, forklarer han.

980x150