fbpx

– Uenighet mellom naboer om hvorvidt et tre skal fjernes eller ikke, er en gjenganger, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes landsforbund.

Hvor høye må trærne være før jeg kan kreve dem fjernet fra naboens eiendom, er en problemstilling som årlig dukker opp både i villastrøk og i hytteområder.

– Tilgang til sol og utsikt er jo særlig viktig for mange når de er på hytta, sier Leisner.

Kostbart

Enkelte har nok skumlet med tanker om å snike seg ut i nattens mulm og mørke og fjerne irritasjonsmomentet – naboens tre som skygger for sola.

– Å gå løs på naboens trær uten at det er enighet om det, kan få alvorlige følger. Ikke ta sagen i egne hender, sier Leisner. Han sikter til at gjenskaffelsesverdien kan bli svimlende høy.

– Det er ikke uten videre billig å måtte skaffe til veie og plante 45 hasselbusker i voksen størrelse eller en 100 år gammel furu.

Undersøk

Å ta en sak til retten er heller ingen billig moro. Leisner nevner et par i Sandefjord som gikk helt til Høyesterett med sin nabotvist.

– Det kostet hundretusener av kroner og endte med at paret måtte selge huset sitt i forsøket på å få retten med seg.

Hvis du har en situasjon der du mener at naboen har noe du tror er ulovlig, for eksempel et høyt, skyggefullt tre, bør du først undersøke hva som er riktig, mener Leisner.

– Spør en som har greie på det. I blant vil kommunen kunne gi deg et svar. Ofte er det en advokat du må søke hjelp hos, sier han.

Gi og ta

Men forsøk først med det gode. – Ta en prat over gjerdet. By på en kopp kaffe. Prøv å komme til en minnelig ordning, sier Leisner. Han tror at de fleste saker kan løses ved for eksempel selv å tilby seg å utføre eller påkoste fellingen av trærne.

– Tilby deg å hugge trærne og gjøre opp veden, anbefaler Leisner. Han mener at du som nabo kommer lengst ved å forholde deg til kjærlighetsbudet: Ikke gjør noe med naboen som du ikke vil at han eller hun skal gjøre mot deg.

Skade eller særlig ulempe

Det finnes flere bestemmelser i lovverket som regulerer retten til trær på egen eiendom.

De ulike bestemmelsene gjør at hovedbestemmelsen, som mange kjenner til, ikke nødvendigvis gjelder i alle tilfelle. Hovedbestemmelsen sier at om det ikke er videre om å gjøre for eieren av treet, må han ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen enn tredjeparten av trehøyden.

– Det er i utgangspunktet ikke avstanden til nabogrensa vi skal måle, men avstanden til hus, hage, tun eller dyrket jord, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Videre heter det at trærne må utgjøre skade eller særlig ulempe.

– Skaden må være påviselig. Skyggen gjør for eksempel at planter vokser dårlig eller dør.
Ulempe kan være hva som helst, men den må være kvalifisert,. Blant de vanligste ulempene er at trærne tar sola eller skygger for utsikten, sier Leisner.

Dersom kriteriene over er oppfylt, skal treet beskjæres eller fjernes med mindre det er nevneverdig om å gjøre for treets eier å ha det stående.

– Det betyr at det skal ha en nytteverdi for eieren, som estetisk- eller affeksjonsverdi, eller som le for vind, skjerming mot innsyn eller lignende. Men det er et objektivitetskrav. Det må være mulig for oss andre å forstå hvorfor treet skal bli stående, forklarer advokaten.