fbpx

Spar penger med riktig juridisk organisering ved tilkobling til vann og avløp

Publisert: 11. juni 2019    -   Skrevet av: Tekst: John Olav Auran

Mange hytteeiere står i dag uten tilknytning til vann og avløp (VA). Oppføring av VA-anlegg kan fort bli dyrt, men med riktig organisering kan det være mye penger å spare i form av refusjon av merverdiavgift.

Merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd åpner for at private utbyggere av VA-anlegg kan få refundert merverdiavgiften. Hvis oppføringen av VA-anlegget koster f.eks. 5 millioner så er det mulig å spare 1 million i merverdiavgift dersom man benytter denne ordningen. Refusjonen skjer ikke automatisk – den krever riktig juridisk organisering. 

Oppføringen av et VA-anlegg er i de fleste tilfeller en dyr og tidkrevende prosess og krever innsikt i mange ulike rettsforhold. Fallgruvene er mange og det er viktig å starte riktig. 

Det må inngås entrepriseavtale med entreprenør, det må innhentes nødvendige tillatelser fra kommunen, og man må inngå avtaler med grunneier for å få tillatelse til å legge rørene over eiendommen. Disse rettighetene på fremmed eiendom må dessuten tinglyses som heftelser i grunnboken, slik at man har rett til å føre tilsyn med rørene i fremtiden.

Det første man som hytteeier bør gjøre er å organisere seg med andre hytteeiere som også ønsker VA-tilkobling. Jo flere man er, desto flere deler på kostnadene. Denne organiseringen må formaliseres ved å opprette for eksempel et samvirke eller en forening. Videre må det utarbeides vedtekter som samsvarer med formålet til enheten og det må tilføres nødvendige midler. Vår erfaring er at det er viktig å legge tilstrekkelig arbeid inn ved oppstart slik at dette blir riktig overfor eiere/medlemmer og Skattekontoret/Enhetsregisteret.  

Når alle avtaler, registeringer og tillatelser er innhentet og rørene står klare, er det et vilkår for merverdiavgiftskompensasjon at anlegget overdras enten til kommunen eller et privat vann- og avløpsselskap. 

Vår erfaring er at det er sjeldent at kommunen er interessert i å overta slike anlegg på grunn av vedlikeholdsansvaret. Det enkleste er derfor å opprette et aksjeselskap eller et samvirkeforetak som kan drifte anlegget. Selskapet inngår avtaler med den enkelte hytteeier om årlige innbetalinger for vedlikehold. Etter at foreningen har overdratt anlegget til selskapet, vil staten kompensere foreningen for merverdiavgiften. Disse pengene kan så under nærmere vilkår tilbakeføres til hytteeierne. 

Det er altså mye penger å spare dersom oppføring av et VA- anlegg gjøres med riktig juridisk organisering. Riktig organisering er viktig ikke bare med tanke på å spare merverdiavgift, men også for å unngå fremtidige negative overraskelser.  

980x150