fbpx

Sjekk ut nye krav

Publisert: 1. mars 2016    -   Skrevet av: Kalle Seip

Ikke godta krav fra grunneier eller grunneiers advokat uten å ha sjekket gyldigheten av kravet.

Det er budskapet fra daglig leder i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor.

– Av og til lurer jeg på om det er en skremselsstrategi noen har lagt opp til, sier han og peker på at enkelte grunneiere og advokater er raske til å true med domstolen i tvilsomme saker.

– Flere av våre medlemmer har blant annet mottatt brev med uberettiget krav om ny og forhøyet festeavgift, sier Bringsvor.

Klare regler

Da den nye tomtefesteloven ble vedtatt av Stortinget i vår, trodde mange grunneiere at det var fritt fram å endre festeavgiften.

– Selv om loven gikk lenger i grunneiers favør enn vi hadde håpet på, er det på ingen måte rett fram for bortfester. Det er klare regler, sier Bringsvor.

Ikke samsvar

Bringsvor er derfor opprørt og frustrert over at enkelte advokater går grunneiers ærend på det han mener er falske premisser. Han viser til et brev som et av hans medlemmer har mottatt fra et advokatfirma. Brevet er et kravbrev om hevet festeavgift som i følge Bringsvor ikke er i samsvar med reglene.

– Råtomtverdien er beviselig satt alt for høyt, noe jeg mener å kunne dokumentere, sier han.

Sjekk med advokat

Mange hytteeiere tar ikke opp kampen når det er advokater inne i bildet, mener Bringsvor.

Dette bekreftes av eiendomsmegler Tore Solberg, som mener det er viktig å sjekke ut om det er hold i krav fra grunneier eller grunneiers advokat. Han mener det ikke er alltid at retten er på deres side.

– Enten det gjelder ny festeavgift, ekstraytelser eller endringer i veirett eller liknende, er det viktig å sjekke gyldigheten med egen advokat, mener Solberg.

980x150