fbpx

På tide å vrake den gamle båten?

Publisert: 20. juli 2021

Ikke la den gamle, utrangerte båten din skjemme ut vår vakre skjærgård. Du får utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak.

For deg som har hytte – eller båt uten hytte – og som vil kvitte deg med et gammelt båtvrak, finnes det flere muligheter. Under finner du informasjon om hvor du kan henvende deg. 

Noen mottak tar kun imot små fritidsbåter, mens du ved andre mottak også kan levere inn større båter.

Mikroplast

Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

Små fritidsbåter

Små fritidsbåter er båter med lengde inntil 15 fot (4,57 meter) uten innenbordsmotor. Små fritidsbåter inkluderer blant annet kano og kajakk. Det er gratis å levere inn skroget på små fritidsbåter, og båteiere kan få utbetalt 1000 kroner i vrakpant. 

Om du også skal levere påhengsmotor eller annet båtavfall, gjelder øvrige betingelser for innlevering av avfall.

Større båter

Ikke alle mottakene kan ta imot fritidsbåter over 15 fot og båter med innenbordsmotor De må leveres på godkjente mottak. 

Kostnader til frakt 

Selv om det er gratis å levere inn båter til kassering, og det utbetales vrakpant for innlevering av båter, må båteier selv dekke kostnader til transport av båten. 

Hva blir båten din til?

Ifølge Miljødirektoratet går båtskrog og annet avfall fra båtene til materialgjenvinning eller energiutnyttelse avhengig av materiale og innhold av farlige stoffer.

980x150