fbpx

Kysten har flest soltimer om sommeren

Publisert: 2. mars 2016

Er det bedre vær på Vestfoldkysten enn i Oslo? Hvordan blir sommerværet? Hytteavisen søkte en kapasitet på området vær, og møtte statsmeteorolog Kristen Gislefoss til en prat.

Vi måler kun soltimer på noen få utvalgte steder i landet, forteller Gislefoss.  Nedbørsmengder måles på mange steder, blant annet på Svenner fyr og på Jomfruland. Utstyret som trengs for å måle soltimer koster for mye. 

Det måles ikke soltimer på strekningen Oslo – Kjevik (ved Kristiansand S), men av alle steder det foretas målinger er det Kjevik som kan skilte med flest soltimer. – Ca 1700 timer i løpet av et år, mener statsmeterologen å huske. Han presiserer at antall soltimer ikke nødvendigvis gir høyere middeltemperatur.  – Paradokset er jo at kysten, som har flest soltimer, også får besøk av ettermiddagsbrisen.  Den reduserer  temperaturen ved kysten,  men gir regn i innlandet.

– Det er helt sikkert flere soltimer ved Vestfoldkysten enn i Oslo, sier Gislefoss.  – Oslo er å anse som innland i meterologisk sammenheng.  Oslofjorden er trang, og de store landområdene langs kysten kan både presse skyene opp, og slippe regnet ned, forklarer han. Solgangsbrisen vil normalt gå ca 15 kilometer inn fra kysten,  men den går gjerne 4-5 kilometer før landtemperaturen og landhevinger gir nok oppdrift, og skaper skyer med regnbyger som konsekvens. Men, i en trang fjord kan bildet bli noe annerledes, får vi vite.   
– Om sommeren er det  jevnt over mer nedbør i innlandet enn ved kysten, fastslår Gislefoss. Det er ingen mystikk, men et resulatat av at landskapet presser luftmassene opp, eller bremser dem, slik at nedbøren faller inne i landet, og ikke så mye ved kysten.

Grill før kl 20 så unngår du vann på biffen

Værvarslene er så stedspesifikke at de forskjeller som finnes mellom innland og kyst nødvendigvis fremkommer. I følge Gislefoss vil de første ettermiddagsbyger på en godværsdag komme ved 15-16-tiden ca 15 kilometer fra kysten.  Så vil de kunne bevege seg nærmere kysten, og noen ganger også komme til kysten, men da har klokka fort blitt nærmere 21 om kvelden. 

Statsmeteorologen mener det gir rom for spenning i tilværelsen å se skyene som bygger seg opp i innlandet bevege seg mot kysten.  Som regel løses de opp, men noen ganger kan det bli våt grill.   Det hele er et spill hvor forskjellen i luftens temperatur over vann og land har hovedrollene.

Sommerværet

Gislefoss vil ikke begi seg til å spå været, og han hevder at prognoser med 3 måneders varighet, som instituttet jevnlig utgir, ikke egner seg til å planlegge sommerferien etter. Værtegn har han heller ingen tro på.  Det er mange såkalte tegn som tolkes diametralt motsatt, forteller han. Det tryggeste er derfor å sjekke yr.no og lytte til værvarslene.  Han mener at varsler for inntil 5 dager er rimelig pålitelig, spesielt hva nedbør angår.
-Det blir sikkert sommer i år også, og det blir både sol og regn.  Det fastslås med stor sikkerhet. At de lykkelige som tilbringer sommeren på  en hytte ved Vestfoldkysten får mer sol enn Osloboerne er heller ingen spådom, men en meterologisk sannhet. Noe mange kunne observere og glede seg over sist sommer.