fbpx

Kommunens sanksjonsmuligheter

Publisert: 4. mars 2016    -   Skrevet av: Nikolai Berg, Advokatfullmektig, Protector

Når kommunen oppdager et ulovlig forhold skal de sende et forhåndsvarsel til hjemmelshaver, slik at de kan uttale seg. Om kommunen mener det er ulovlige forhold på eiendommen, kan de kreve dette rettet, tilbakeført og at bruken stanses.

Det skal fattes et vedtak på ulovligheten som kan påklages til Fylkesmannen, og eventuelt bringes inn for domstolene.

Når et forhold er oppdaget og «avgjort» som ulovlig, må eier søke for å få det lovlig. Det betyr at det må søkes som om forholdet ikke var bygget.

Om saken godkjennes, kan ferdigattest på det nye tiltaket utstedes. Dog er det slik at ikke alle tiltak vil godkjennes. Som eier kan man da risikere å måtte rive de ulovlige delene.

980x150