fbpx

Kommunens oppfølging av ikke- bygge søkte arbeider.

Publisert: 4. mars 2016    -   Skrevet av: Nikolai Berg, Advokatfullmektig, Protector

I flere år har mange kommuner ikke tatt tilsyn eller fulgt opp ulovligheter. Som forsikringsselskap ser vi nå at stadig flere kommuner i lang større grad tar tak i ulovligheter og forfølger disse.

 Mange kommuner drar på befaring i hytteområder for å sjekke om tegninger stemmer overens med slik hytta faktisk fremstår.

Forhold etter plan- og bygningsloven foreldes ikke slik forhold omfattet av andre lovverk gjør, f.eks straffbare forhold og pengekrav. Det er den til enhver tid eier som har ansvaret for eiendommen.

Verdt å merke seg er at mange kommuner har innført nærmest amnesti for eldre byggearbeider som ikke er byggesøkt, og som kan dokumenteres at er gjort før plan og bygningsloven av 1965. Som eier må man da bevise overfor bygningsmyndigheten i kommunen at forholdet oppstod før loven trådte i kraft i 1965. Det er veldig vanskelig, og nesten umulig i mange tilfeller. Det er ikke, slik undertegnede kjenner til, noen uttalt praksis i Vestfoldkommunene vedrørende amnesti. Dette bør kommunene få til, noe som vil være enkelt da Vestfold kommunene er en del av 12k samarbeidet, og har jevnlige samarbeidsmøter.

Dersom kommunen påstår at et bygningsarbeid er i strid med plan- og bygningsloven, er det kommunen selv som skal bevise at forholdet er i strid med regelverket. Det er også slik at mange kommuners arkiver ikke er til å stole på. Det vil si at dersom dokumenter ikke finnes, betyr ikke det at et søknadspliktig arbeid ikke har vært søkt om. Årsaken er at mange kommuner har dårlige, lite komplette arkiver og dårlige arkivrutiner. Dokumenter er stjålet, rotet bort, brent, vært utsatt for vannskade osv.

980x150