fbpx

Ikke aktuelt med eiendomsskatt

Publisert: 8. juli 2021

Få skatter er vel i like stor grad som eiendomsskatten utsatt for sterke motforestillinger. Mange mener at skatten rammer usosialt.

Til tross for sterk motstand, har over 68 prosent av kommunene i landet (2019) valgt å innføre den forhatte skatten. Det dreier seg om skatt på hytter og boliger. I tillegg har nesten 20 prosent lagt eiendomsskatt på kraftverk, vindkraft og liknende. 

Kun 12 prosent av landets kommuner sier nei til eiendomsskatt. I en artikkel fra 2016 skriver SSB mange av dem ligger på det sentrale Østlandet og at de hadde bedre driftsresultat og lavere gjeld og flere oppsparte midler i fond enn kommuner med eiendomsskatt. 

De tre store hyttekommunene i Vestfold er blant de 12 prosentene som ikke har politisk flertall for å innføre eiendomsskatt, i alle fall i nærmeste framtid. 

Larvik

– Kommunaldirektøren foreslo før jul å utrede eiendomsskatt i Larvik, forteller ordfører Erik Bringedal fra Høyre.

Forslaget ble nedstemt, og så langt er eiendomsskatt i Larvik lagt på is. 

– Skillelinjene gikk mellom de røde og blå partiene, sier ordføreren, som selv er positiv til en utredning til tross for partitilhørigheten.

– Jeg tror ikke vi trenger eiendomsskatten i denne perioden. Men vi har en stor demografisk utfordring med stadig flere eldre. I 2030 kan vi ha behov for 300 millioner kroner mer enn i dag for å drifte helse- og omsorgsbehovet. Da kommer vi ikke utenom å finne nye inntektskilder, og det blir naturlig også å se på eiendomsskatt, sier Bringedal som slår fast at den omstridte skatten tidligst vil være aktuell i 2025.

Sandefjord

– Vi er en Høyre-kommune, så det er helt uaktuelt med eiendomsskatt her hos oss. Vi har også blant landets laveste kommunale avgifter, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord. 

Han forteller at i Sandefjord styrer kommunen etter prinsipper om prioritering og langsiktig arbeid med effektivisering.

– Vi driver 200 millioner kroner billigere enn tilsvarende kommuner, sier han.

Sandefjord er en såkalt lavinntektskommune med svært få statlig arbeidsplasser.

– Det betyr at vi må drive smart. Vi forholder oss til de inntektene vi har, og velger å stimulere næringslivet slik at de kan skape arbeidsplasser som igjen gir oss skatteinngang. Vi har gode driftsresultater som vi kan investere blant annet i nytt kulturbygg, nytt sykehjem, nye omsorgsboliger, ny barneskole etc.

Færder

Da kommunedirektøren i Færder foreslo å innføre eiendomsskatt i kommunebudsjettet for 2022, møtte hun liten støtte fra politikerne. Kun MDG og Felleslista (Rødt og SV) stemte for. Et klart flertall vil se etter andre muligheter for å løse en økonomisk vanskelig tid for kommunen.

– Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal gå inn for eiendomsskatt i denne valgperioden, sier ordfører Jon Sanness Andersen (Ap).

Han peker likevel på at kommunens økonomi er anstrengt, og at de ikke kan fortsette å bruke av oppsparte midler.

– Vi vet vi må spare penger. Vi vil for eksempel ikke legge ned en sykehjemsavdeling. Vi kan stå overfor en situasjon der vi må velge mellom pest og kolera, sier han.

980x150