fbpx Ikke aktuelt med eiendomsskatt - Hytteavisa.no - For oss som har hytte i Vestfold

Ikke aktuelt med eiendomsskatt

Publisert: 8. juli 2021

Få skatter er vel i like stor grad som eiendomsskatten utsatt for sterke motforestillinger. Mange mener at skatten rammer usosialt.

Til tross for sterk motstand, har over 68 prosent av kommunene i landet (2019) valgt å innføre den forhatte skatten. Det dreier seg om skatt på hytter og boliger. I tillegg har nesten 20 prosent lagt eiendomsskatt på kraftverk, vindkraft og liknende. 

Kun 12 prosent av landets kommuner sier nei til eiendomsskatt. I en artikkel fra 2016 skriver SSB mange av dem ligger på det sentrale Østlandet og at de hadde bedre driftsresultat og lavere gjeld og flere oppsparte midler i fond enn kommuner med eiendomsskatt. 

De tre store hyttekommunene i Vestfold er blant de 12 prosentene som ikke har politisk flertall for å innføre eiendomsskatt, i alle fall i nærmeste framtid. 

Larvik

– Kommunaldirektøren foreslo før jul å utrede eiendomsskatt i Larvik, forteller ordfører Erik Bringedal fra Høyre.

Forslaget ble nedstemt, og så langt er eiendomsskatt i Larvik lagt på is. 

– Skillelinjene gikk mellom de røde og blå partiene, sier ordføreren, som selv er positiv til en utredning til tross for partitilhørigheten.

– Jeg tror ikke vi trenger eiendomsskatten i denne perioden. Men vi har en stor demografisk utfordring med stadig flere eldre. I 2030 kan vi ha behov for 300 millioner kroner mer enn i dag for å drifte helse- og omsorgsbehovet. Da kommer vi ikke utenom å finne nye inntektskilder, og det blir naturlig også å se på eiendomsskatt, sier Bringedal som slår fast at den omstridte skatten tidligst vil være aktuell i 2025.

Sandefjord

– Vi er en Høyre-kommune, så det er helt uaktuelt med eiendomsskatt her hos oss. Vi har også blant landets laveste kommunale avgifter, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord. 

Han forteller at i Sandefjord styrer kommunen etter prinsipper om prioritering og langsiktig arbeid med effektivisering.

– Vi driver 200 millioner kroner billigere enn tilsvarende kommuner, sier han.

Sandefjord er en såkalt lavinntektskommune med svært få statlig arbeidsplasser.

– Det betyr at vi må drive smart. Vi forholder oss til de inntektene vi har, og velger å stimulere næringslivet slik at de kan skape arbeidsplasser som igjen gir oss skatteinngang. Vi har gode driftsresultater som vi kan investere blant annet i nytt kulturbygg, nytt sykehjem, nye omsorgsboliger, ny barneskole etc.

Færder

Da kommunedirektøren i Færder foreslo å innføre eiendomsskatt i kommunebudsjettet for 2022, møtte hun liten støtte fra politikerne. Kun MDG og Felleslista (Rødt og SV) stemte for. Et klart flertall vil se etter andre muligheter for å løse en økonomisk vanskelig tid for kommunen.

– Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal gå inn for eiendomsskatt i denne valgperioden, sier ordfører Jon Sanness Andersen (Ap).

Han peker likevel på at kommunens økonomi er anstrengt, og at de ikke kan fortsette å bruke av oppsparte midler.

– Vi vet vi må spare penger. Vi vil for eksempel ikke legge ned en sykehjemsavdeling. Vi kan stå overfor en situasjon der vi må velge mellom pest og kolera, sier han.