fbpx

Huleika skal beskyttes

Publisert: 13. mai 2020

Hvis du har en hul eik på eiendommen din, må du tenke deg godt om før du starter motorsaga.

Noen trær er viktigere for naturmangfoldet enn andre. Har du ei stor eik på tomta di og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten.

– I Sandefjord kommune er du pliktig etter plan- og bygningsloven til å søke om å få felle en huleik, sier miljørådgiver Pål Abrahamsen i Sandefjord kommune.

Naturmangfoldloven

– En huleik er ikke nødvendigvis hul, sier Abrahamsen.

Han viser til en definisjon på nettsiden https://www.hule-eiker.no, som sier at eiketrær som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven.

HULEIK: Hvis du skal gjøre et vesentlig inngrep i en huleik, må du søke kommunen etter plan- og bygningsloven, sier miljørådgiver Pål Abrahamsen i Sandefjord kommune

Synlig hule

Men enkelte eiketrær er synlig hule. Da gjelder beskyttelsen for trær som er minst 30 cm i diameter eller 95 cm i omkrets. Synlig hule trær er definert som trær med et indre hulrom større en åpningen, og der åpningen er større enn 5 cm. Også døde hule eiker har store naturverdier og er fortsatt en utvalgt naturtype med lovfestet beskyttelse.

Unngå skade

Naturmangfoldloven pålegger alle en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper som hule eiker. Lovens utgangspunkt er at enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

– Det betyr ikke at du ikke for eksempel kan fjerne ødelagte greiner, sier Abrahamsen som legger til at forskriftene gjelder trær både i LNF og byggeområder for fritidsboliger.

– Unntaket er i produktiv skog, sier han.

Spør kommunen

Han peker på at i Sandefjord kommune har man i tillegg til naturmangfoldslovens krav om aktsomhet lagt inn et ekstra vernetiltak.

– Dette betyr at dersom du skal gjøre et vesentlig inngrep i et slikt tre, må du søke kommunen etter plan- og bygningsloven.

På kommunens hjemmesider finner du en søkerveiledning.

– Lurer du fortsatt på noe, ta gjerne kontakt med kommunen og spør, sier Abrahamsen.

www.sandefjord.kommune.no/teknisk/klima-og-miljo/miljo-og-klima

980x150