fbpx

Forsikringsrådgiveren svarer

Publisert: 1. mars 2016

1. Vi bygde en brygge for 5 år siden til 1 million. Nå er den nesten borte etter høstens orkan. Jeg har hørt at dette muligens dekkes av naturskade fondet, […]

1. Vi bygde en brygge for 5 år siden til 1 million. Nå er den nesten borte etter høstens orkan. Jeg har hørt at dette muligens dekkes av naturskade fondet, er det riktig?

Svar: Grensen for erstatningsmessig stormskade går ved liten storm (20,8 m/sek). Det er meteorologiske målinger som legges til grunn for om det har vært så sterk vind at eventuelle ødeleggelser kan defineres som stormskade. Dessverre er ikke brygge omfattet av Norsk
Naturskadepool.  Dette gjelder både flytebrygge og betongbrygge.


2.
 
Gjør det noen forskjell om det bare var storm? Vi har fullverdiforsikring på hytta, men ikke noen spesiell forsikring for brygga. Kan det da dekkes av hytteforsikringen?

Svar: I dette tilfellet spiller det ingen rolle, da det uansett ikke dekkes av naturskadeforsikringen. Bygningsforsikring på hytta omfatter derimot bryggen, men den maksimale erstatningen er satt til 50 000kr.


3.
Vi har oppdaget stokkmaur i hytta, vi mistenker at det kommer fra det svarte panelet under panoramavinduene mot syd. Dekkes slikt av forsikringen?

Svar: Dersom du har en sopp og råteforsikring, vil skade på bygning som skyldes insekt dekkes. Da erstattes også utgifter til utryddelse av insekter som kan gjøre skade. Stokkmaur er et typisk eksempel på en insekt som gjør skade på bygning. Egenandel avhenger av hva som er avtalt.


4.
Vi har maur i hytta spesielt om våren. Vi aner ikke hva årsaken er. Hva gjør vi?

Svar: Hvis dette er maur som i utgangspunktet kun er skjemmende, men som ikke gjør skade, vil ikke forsikringsselselskapet kunne hjelpe deg. Det er derimot en hel del dere selv kan gjøre for å forebygge. Her er noen tips fra Rentokil:

  • Rydd opp – pass alltid på å vaske og rydde bort mat og drikke med det samme.
  • Bruk klut og kost – til å fjerne matsmuler fra kjøkkenbenken og under kjøkkenredskaper.
  • Riktig oppbevaring – bruk lufttette beholdere til tørrmat der det er mulig.
  • Husdyr – har du kjæledyr så husk å fjerne all mat som ikke blir spist.
  • Blokker – Noe som gjør det vanskeligere for maurene til å gå inn i huset ved å tette alle sprekker og hulrom rundt dører og vindusrammer.
  • I hagen – hold kompost tildekket og sørg for at alle søppelkasser har tette lokk.


5.
 
Hvert år tømmer vi og stenger alt vann på hytta. Jeg pleier å gjøre det, men sist høst gjorde sønnen min det. Resultatet var at et av rørene sprang lekk da jeg skrudde på i vår. Dekkes denne skaden av forsikringen?

Svar: Det avhenger av flere faktorer. I utgangspunktet dekkes frostskade, men i de fleste tilfeller vil egenandelen bli forhøyet. I tillegg kan erstatning falle bort eller bli redusert ved brudd på sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskrifter er de tiltak som forsikringsselskapene forventer at du som forsikringstaker ivaretar for å forhindre skade. Du skal sørge for at alle rom i bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. I tillegg skal røranlegg stenges og tappes. Hvert enkelt skadetilfelle vurderes utfra kriterier som nevnt over.


6.
Vi har båten vår i vinteropplag på en grasslette nedenfor hytta vår. I høst blåste det et tre over båten og den ble totalt ødelagt. Er det noen forsikring som dekker slikt.

Svar: Dersom du har en kaskodekning på båten din, dekkes også denne type skade under opplag.


7. 
Hva slags forsikring bør vi ha på hytta vår?

Svar: Det viktigste er at du velger en forsikring som dekker brann og naturskade. Enkelte ønsker også å sikre seg mot vann som trenger inn gjennom tak og andre utettheter i bygninger. Da må du velge en utvidet forsikring. Mange velger i tillegg en forsikring som gir erstatning ved skadedyr og insekt. Snakk med din rådgiver dersom du er usikker på hvilken dekning du har, og ikke minst hvilken du bør ha.


8.
Vi har oppdaget en stor råteskade i veggen på soverommet som ligger inntil badet. Dekkes slikt av forsikringen?

Svar: Dersom skadeårsak skyldes utett våtrom, vil en utvidet bygningsforsikring dekke skade også på tilstøtende rom. Har du en vanlig bygningsforsikring, dekkes det ikke.


9.
Gjelder min forsikring hvis jeg leier ut hytta gjennom airbnb.com?

Svar: Ja, det vil dekkes i vilkår i Sb1. Utleie må varsles selskapet og egenandelen økes på boligen (egenandel er 10 000 kr) . Maximum utleie er 2 mnd per år. Minner om at hvis leier “tømmer hytta” for eiendeler, så vil ikke forsikringen dekke dette.


10.
Kona mi og jeg har vært gift i 35 år og har et relativt kaldt kjærlighets forhold, men når vi kommer ned på hytta i Tjølling, som har vært i hennes familie i 60 år, blir hun like fyrrig som da hun var 20.  Jeg lurer nå på hvordan jeg kan få det samme til å skje i vårt hjem på Smestad?

Svar: Det er tydelig at den friske sjøluften i Vestfold påvirker din kone på mange områder. Noe du også ser ut til å nyte meget godt av. At dere bør tilbringe mer tid på hytta, hersker det liten tvil om. For maksimalt utbytte bør dere vurdere å gjøre hytten om til helårsbolig.

980x150