fbpx

Mange fikk svar på temakveld

Publisert: 15. mars 2016

Da Tore Solberg i Eiendomsmegler1 sammen med advokatfirmaet Tenden arrangerte temakvelder i fjor vår, var spørsmålene mange. Det var svarene også.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på temakveldene våre, sier Solberg. Han er godt fornøyd med oppmøtet både i Sandefjord og i Oslo.

– Det er tydelig at mange har glede av et møte direkte med advokaten. Direkte kommunikasjon med fagfolk er en effektiv måte å få svar på det man lurer på, sier Solberg.

Salg eller sameie

Det mange lurer på, er hvordan man bør løse temaer som knytter seg til familiehytta.

– Det er ikke enkelt å ha oversikt over hvordan et generasjonsskifte bør foregå på en ryddig måte slik at det er mulig å beholde hytta i familien, sier Solberg. Andre vurderer å inngå et sameie, det kan være på tvers av generasjoner, eller mellom søsken eller søskenbarn.

– Her er det lett å trå feil. En samtale med advokat kan gi svar på mange vanskelige spørsmål.

Tomtefeste

Det andre hovedtemaet som fikk mye fokus på temakveldene, var spørsmål knyttet til tomtefeste. – Det knyttet seg stor usikkerhet til hvilke endringer vi ville se i den nye tomtefesteloven, og hvilke konsekvenser det ville få for den enkelte. Det var derfor et veldig aktuelt tema i fjor, sier Solberg.

Selv om loven nå foreligger, oppstår det stadig situasjoner der det er uenighet mellom grunneier og fester. – Det viser at temaet fortsatt er svært aktuelt.

Nye temakvelder

De mange frammøtte i Oslo og i Sandefjord i 2015 har inspirert Solberg til å gjenta suksessen. Denne gangen vurderer han å tilby hytteeiere gratiskonsultasjoner på et par nye steder.

– Vi har så langt planer om å arrangere temakvelder i Larvik og på Tjøme, sier Solberg som sier at han selv selvsagt vil være til stede både for å besvare spørsmål om de oppgitte temaene, og for å kunne diskutere kjøp og salg av hytter i Vestfold.