fbpx

Felles pumpeanlegg først som sist

Publisert: 3. mars 2016    -   Skrevet av: Kalle Seip

På 1980-tallet ble hytteeiere i Sandefjord pålagt å etablere gråvannsrensing. Nå er anleggene utdatert.

– Vi hadde en gjennomgang av hytteområdene på 1980-tallet. Det ga oss god oversikt over avløpstilstanden, sier leder for sanitær i kommunalteknisk avdeling i Sandefjord kommune, Oddbjørn Finstad.

Kort levetid

Følgende av gjennomgangen var et pålegg om gråvannsrensing. – Den gangen var det sandfilter som var løsningen, forteller Finstad. Nye krav gjennom forskrifter ble satt i 2007. De kravene førte til at sandfiltrenes levetid neppe kunne være mer enn 10-15 år.

– Enten må man skifte sand i sandfiltrene, eller man må finne andre løsninger, sier Finstad.

Felles løsning

Å skifte sand er kostbart. Dessuten er levetiden fortsatt ikke mer enn 10-15 år. Kommunen vil heller ikke godta sandfilter ved nyanlegg. Dermed vil det på lang sikt være mer lønnsomt med andre løsninger, løsninger som gjerne krever at flere slår seg sammen.

– Der det i dag er sandfilter, vil det være fornuftig å vurdere en felles løsning.  Den enkelte hytte har en pumpe som pumper gråvannet i en felles pumpeledning til kommunalt nett, forklarer Finstad.

Så ideen i velet

– Det vil koste noe i investering, men – med et lite forbehold om at den mekaniske pumpa må vedlikeholdes og kanskje skiftes i blant – være en investering gjort en gang for alle, sier han. Finstad sier at prisen er avhengig av avstanden fra hytta/hyttegrenda til kommunalt nett.

Han anbefaler derfor at hytteeiere sår ideen om å etablere et felles gråvannsanlegg for hytte-velet før det kan komme pålegg fra kommunen om å fornye eller forbedre sandfilteranlegget mange hytter er utstyrt med.

980x150