fbpx

Færder er et faktum

Publisert: 17. april 2018

Den første dagen i 2018 opphørte hyttekommunene Nøtterøy og Tjøme å eksistere. Kommunereformen har lagt grunnlaget for en godt planlagt sammenslåing. Færder kommune har oppstått.

For de av oss som forholder seg til Færder kommune som sommergjest på egen hytte, vil det foreløpig ikke dukke opp endringer.

– Det ble tidlig i arbeidet med sammenslåing politisk vedtatt i Fellesnemda (forberedende organ for ny kommune) å opprette et kommuneplanutvalg. Målet var å formulere en felles samfunnsdel i kommuneplanen og felles bestemmelser til kommuneplanens arealdel, forteller kommunaldirektør for teknikk og miljø, Margrethe Løgavlen.

Avvik

Selve arealplankartene for Færder kommune er derimot ikke nye.

– Det er vedtatt at de gamle kommune-plankartene for Tjøme og Nøtterøy fortsatt skal gjelde, nå som kommunedelplaner, sier Løgavlen.

I utgangspunktet fremmet rådmannen et forslag til bestemmelser der de to kommunedelplanene skulle være identiske, bortsett fra på ett punkt, for fritidsboliger.

I den politiske prosessen frem mot kommunestyrets vedtak 31. januar 2018 endret dette seg, slik at det nå er de samme bestemmelsene som gjelder i hele Færder kommune.

– Dette medfører noe endring i forhold til tidligere. Kommunen anbefaler derfor at eiere av fritidsboliger med utbyggingsplaner tar kontakt for veiledning før planleggingsprosessen igangsettes.

Etter valget

Færder kommune valgte å arrangere et ekstraordinært kommunevalg i høst. Dermed er politikerne som sitter i kommunestyret i dag valgt til Færders kommunestyre, og ikke til Tjøme og Nøtterøys tidligere kommunestyrer. Det vil være nytt kommunevalg allerede om halvannet år.

– Normalt rullerer kommuneplanene hvert fjerde år. Man ser ikke for seg at man kan rekke å bli ferdig med nye planer i denne korte perioden, sier Løgavlen.

Det betyr at ny kommuneplan for Færder kommune, der også arealplankartene blir revidert, først er sannsynlig i 2023-2024.

Kommunale reguleringsplaner

Larvik kommune har de siste årene åpnet for både fortetting og nye hytteområder. I 2010 ble det vedtatt en reguleringsplan for rundt 25 hytter på Skisakeråsen ved Ula. I 2013 vedtok kommunen en reguleringsplan for nærmere 90 hytter på Hauskau ved Stavern.

Året etter vedtok Larvik en reguleringsplan for fortetting på Herfell mellom Ula og Kjerringvik, og i 2018 skal de ta stilling til fortetting av et allerede eksisterende hyttefelt på Andvik mellom Stavern og Helgeroa.

I Sandefjord blir det foreløpig ingen nye hyttetomter. Av forslag til planprogram går det frem at arbeidet med arealdelen nå i første omgang kun er en samordning av de tre kommuneplanene fra tidligere Stokke, Andebu og Sandefjord. Dette innebærer at det ikke legges opp til innspillrunde på nye utbyggingsområder, som for eksempel bolig eller fritidsbebyggelse.

Derimot er det vedtatt en reguleringsplan for utvidelse av båthavner i Sandefjord. Kommunestyret har i møte den 28.11.2017, vedtatt reguleringsplan for Solnes båthavn. Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av eksisterende bryggeanlegg med én ny pir. Videre omfatter reguleringsplanen adkomst og parkeringsforhold.

I Melsomvik vil båthavn, parkering og friområde oppgraderes. Kommunestyret i Sandefjord kommune har vedtatt detaljregulering for Melsomvik. Planen legger til rette for oppgradering og oppstramming av parkeringsareal og friområder. Videre åpner planen for en mindre utvidelse av eksisterende bryggeanlegg. Planen legger til rette for ca. 130 parkeringsplasser, 530 lengdemeter brygge og 12700 m² friområde.

Også i nye Færder kommune skjer det litt på hyttefronten. Hovedutvalg for kommunalteknikk har vedtatt detaljregulering for Rødnes – Langestrand.

Detaljreguleringen åpner for etablering av tre nye fritidsboliger som en videre fortetting av eksisterende hytteområde på Langestrand.

980x150