fbpx

Antall hyttebranner øker

Publisert: 13. juni 2020

Årlig er det ifølge Norsk Brannvernforening branner og branntilløp i over 1000 hytter og fritidsboliger i Norge. Vel 600 fører til såkalte varme branner, der ilden har kommet ut av kontroll.

– Brannstatistikken for hytte og fritidsbolig fra Finans Norge for de siste fem årene viser at mange hytteeiere opplever større eller mindre brannrelaterte skader i løpet av ett år. Antall branner øker fra år til år, sier fagsjef Fred Nilsen i Fremtind.

Brannstatistikken viser at det i 2015 var 300 brannskader på hytter i Norge. Fire år senere var tallet økt til vel 650 brannskader.

– Erstatningsutbetaling fra forsikring økte fra 170 til vel 250 mill. kroner i året i samme periode, forteller Nilsen.

Skal ha røykvarsler

Han peker på at kravene til brannhemmende tiltak er de samme på hytta som hjemme. Det betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.

– Statistikk fra brannvesenet viser at mindre enn halvparten av boligene de hadde brannutrykning til hadde røykvarsler! Det kan være tilsvarende lavt fokus på røykvarslere i hytter.

Fagsjef Fred Nilsen i Fremtind peker på at kravene til brannhemmende tiltak er de samme på hytta som hjemme. Det betyr blant annet krav til minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.

Bytt batteriene

For å unngå personskade er det avgjørende at alle som oppholder seg på hytta varsles umiddelbart ved røykutvikling. For å sikre at dette er i orden, er det behov for tilstrekkelig antall fungerende røykvarslere.

– Invester i noen ekstra varslere. Seriekoplede varslere gjør at alle varslerne gir beskjed dersom en av varslerne utsettes for røyk.  Og selvsagt – sett inn nye batterier hvert år i alle enhetene, sier Nilsen som anbefaler at det første du gjør når du kommer til nytt opphold på hytta, er å sjekke at røykvarslerne virker.

Sørg for rømningsvei

Kan hende er det smart med en brannøvelse på hytta, et sted der åpen flamme ofte er i bruk og er årsak til en tredel av hyttebrannene.

– Vær sikker på at rømningsveiene er ryddet slik at det er enkelt å komme seg ut selv om lyset har gått og hytta begynner å fylles med røyk. Pass på at nye besøkende vet hvor de kan komme seg ut i tilfelle det skjer noe, anbefaler Nilsen som peker på at mange hytter ligger langt unna nærmeste brannstasjon.

– Det blir dermed viktig å ha mulighet til å slokke branntilløp selv. Da må det finnes fungerende slokkeutstyr på hytta, for eksempel et par vanlige pulverslokkere plassert slik at det er enkelt å hente dem ved behov. Snu slokkerne et par ganger i året og bytt dem ut hvert femte år.

Nøyaktig kartreferanse

Om uhellet skulle være ute og brannvesenet er tilkalt, er det selvsagt viktig at de finner fram til hytta. Noen hytter ligger i område uten veiadresse og nummer på hytta.

– For å sikre at nødetatene vet hvor de skal, er det viktig at de får god opplysning om hvor hytta er plassert. Den enkleste opplysningen til nødetaten vil i tilfelle være hyttas nøyaktige kartreferanse, sier Nilsen.

Sikkerhetsforskrifter, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8

Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Har sikrede forsømt å overholde, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort.

Brann

Boligen skal ha:

  • godkjente røykvarslere som skal plasseres slik at de tydelig høres på soverom
  • godkjent brannslukningsapparat eller husbrannslange som kan nå alle rom.

Bruk el-fagfolk

Heller ikke på hytta er det lov til egenjobb på det elektriske opplegget utover de reglene som er listet opp i faktaramme 2. Andre oppdrag må overlates til godkjente el-fagfolk. Her er det i tillegg til det offentlige regelverket tatt inn tilsvarende krav i sikkerhetsforskriftene for hytte-forsikringen. Ved brudd på disse reglene som igjen har ført til skade kan erstatningen settes ned eller falle bort.

980x150