fbpx
Temakveld er et samarbeid mellom Eiendomsmegler 1 og Tenden

– Ideen med dette møtet er å avverge misforståelser og ubehageligheter, sa eiendomsmegler Tore Solberg da han åpnet temakvelden i Sande Café og Bar i Bølgen kulturhus i Larvik.

Megleren fortalte at halvparten av eiendommene han selger er direkte eller indirekte et resultat av et generasjonsskifte. Det er ikke alltid like enkelt å få til uten at det skaper misnøye, mente Solberg og ga et kort og godt råd:

– Sørg for å være føre var!

Prosess

Med seg på temakvelden hadde han solid juridisk assistanse ved advokatene Arnt Olaf Stillerud og Christen Agerup fra Tenden advokatfirma. Agerup tok tak i Solbergs oppfordring, og viste til ulike modeller for sameie. Han skisserte muligheten for å velge salg, overføringer mens man lever, eller bruk av testament. Han fortalte om muligheter og utfordringer ved de ulike modellene.

– Ingen familier er like. Derfor er det viktig å lete etter den løsningen som best kan bidra til å beholde familiefreden, sa Agerup.

– Det er nødvendig på legge opp til en god prosess. Det viktigste er åpenhet og at det snakkes sammen. På den måten kan man avklare de ulike personenes forventninger. Gale forventninger kan skape problemer, mente han.

Aktive tilhørere

Mens Agerup holdt sitt innlegg, var det mange som benyttet seg av muligheten til å få seg en kopp kaffe og litt å tygge på. Andre tygde mest på utfordringene de sto overfor, og deltok ivrig i en dialog med Agerup. Advokaten ble stilt overfor ulike aktuelle problemstillinger fra salen om alt fra redusert formueskatt ved overdragelse til avlastning for vedlikehold. Enkelte tok til orde for en gradvis overgang fra generasjon til generasjon, med bruksrett som et naturlig virkemiddel.

– Mange benytter seg av ordningen med bruksrett i praksis uten at det er formalisert, sa Agerup.

Lite å frykte

Andre del av temakvelden var viet det stadig tilbakevendende temaet tomtefeste. Norge har 300000 festeavtaler, og usikkerheten rundt hva som skjer framover er stor.

– Det er full forvirring om tomtefeste etter dommen i den europeiske menneskerettsdomstolen Strasbourg i 2015, sa advokat Stillerud.

Mange er usikre på hva fremtidig festeavgift vil innebære. Begge parter lurer også på hva de kan forvente av en fremtidig innløsningssum.

– Festerne er mest redd for en stor økning i festeavgiften. Men de fleste har ikke så mye å frykte, mente Stillerud som stilte seg til rådighet sammen med Solberg og Agerup for individuell rådgiving.