fbpx

24 investeringstips

Publisert: 1. mars 2016

24 investeringstips til hytta.

1. Sjekk grunnboka. Rydd opp i gamle heftelser.

2. Er tomta oppmålt? Hvis ikke, begjær oppmåling. Uklare grenser selger ikke godt.

3. Sjekk at veirettigheter, parkering, sti, brygge etc. er i behold.

4. Har noen venner/naboer ”vennerettigheter” hos deg? Lag en avtale som gir deg mulighet til å si opp ”vennerettighetene”.

5. Er alle bygg lovlig oppført? Eksisterer det en ferdigattest? Prøv å få en bekreftelse fra kommunen på at alt er ok. Jo nærmere vannet,
jo viktigere.

6. Mange har dessverre unnlatt å være med på felles investeringer som vei, vann, kloakk, felles brygge, felles hogst osv.  Det straffer
seg ved salg.

7. Den yngre generasjon er ikke like opptatt av trær som de noe eldre. Hogg de trærne du kan for å sikre sol og utsikt. Betal gjerne for det. Det kan lønne seg.

8. Sjekk kommuneplanen. Før du vet ordet av det kan hytta ligge i et LNF-område eller strengt område.

9. Ved sameie: Ha en klar avtale om hva som skal skje om du vil ut av det.

10. Forkjøpsretter: Er de aktive eller bør de slettes?

11. Unngå nabokrangel. Det selger dårlig.

12. Hold rettighetene dine i hevd. Få dem tinglyst om de ikke er det, da kjøper er opptatt av det.

13. Har du festetomt? Ofte eksisterer to festekontrakter – en tinglyst og en ikke-tinglyst (forlengelse av den tinglyste). Disse er ofte ikke knyttet sammen. Hvilken av dem gjelder?

14. Om det er uklarheter i festekontrakt angående tid, regulering av fes teavgift el. er det lønnsomt å ordne opp. Kjøpere skyr uklarheter.

15. Tomtefeste er som regel trygt og sikkert, men pga. Strasbourg-dommen sier en del kjøpere nei takk. Sjekk om det er mulig å innløse tomta til en fornuftig pris.

16. Forbered salget i god tid. Det kan fort dukke opp noe som forsinker prosessen.

17. Ta gjerne bilder sommeren i forveien.

18. Bruk profesjonelle håndverkere/arkitekter når noe skal gjøres på hytta. Hjemmesnekring/tegning selger dårlig.

19. Fiks opp ute. Det er lov å rake stranden og plukke småstein.

20. Før hadde nesten alle hytter trehvit panel. Mal gjerne i lyse moderne farger.

21. Fjern gamle møbler. Med få, ikke kostbare grep kan hytta få en fin ”face-lift”. Alle liker vakre ting å se på.

22. Lag deg et solkart ved St.hans tider der du merker av når sola står opp og når den går ned på de forskjellige uteplassene.

23. Har du «ubrukelig strandlinje», vurder mudring.

24. Har du ikke båt/bryggeplass, vurder å få tak i en.

1. Sjekk grunnboka. Rydd opp i gamle heftelser.

De fleste har ikke sett grunnboka siden de kjøpte hytta. Der kan det ligge heftelser på eiendommen du ikke husker eller er klar over. Ved å logge deg på www.seeiendom.no kan du ta ut grunnboka av egen eiendom og eiendommen den er skilt ut fra. Du kan ta ut 10 eiendommer kostnadsfritt per innlogging. På denne siden kan du få oversikt over tinglyste heftelser og rettigheter på eiendommen. Gamle
heftelser kan sette begrensninger for eiendommen din. Mange heftelser kan bety redusert verdi på eiendommen med flere hundre tusen, og kanskje opp en million kroner eller mer.

2. Er tomta oppmålt? Hvis ikke, begjær oppmåling. Uklare grenser selger ikke godt.

Mange eiendommer har kun en gammel skylddelingsforretning eller tomtebeskrivelse i festekontrakten, men ikke målebrev eller matrikkelbrev med nøyaktige grenser.
Grensetvister oppstår ofte i forbindelse med salg av eiendommen eller ved generasjonsskifte. Det man trodde var egen parkeringsplass, er kanskje i realiteten naboens. Det er svært uheldig hvis du skal selge hytten. Vær oppmerksom på at kommunens kartsider kan være unøyaktige der det kun foreligger skylddelingsforretning/grensebeskrivelse. Naboen kommer gjerne drassende med dette i en salgssituasjon og kan få “ballegrep”på deg da.

5. Er alle bygg lovlig oppført?

Ulovlig oppførte bygg/brygger blir aldri lovlige selv om de har stått der en stund. Skrekkhistoriene er mange. Det beste er å ha ferdigattest på alle oppførte bygg. Eventuelt kan du prøve å få en bekreftelse fra kommunen på at alt er ok.

6. Felles investeringer

Mange har unnlatt å være med på felles investeringer grunnet vanskelig økonomi eller manglende behov. Flere ”sliter” også med foreldre eller besteforeldre som har den innstillingen at ”slik har det alltid vært, og sånn skal det fortsatt være”. Imidlertid har utviklingen gått fort framover og kravene endres. Derfor er det viktig at man har lagt til rette for vei, vann, kloakk, båtplass, utsikt og sol.

16. Forbered salg i god tid

Ofte er ikke familiediskusjonen helt avsluttet før hytta legges ut på salg. Det forkludrer prosessen, noe som ofte fører til dårligere pris. Også uklare tomtegrenser, gamle forkjøpsretter eller uklarheter i naboforholdet kan virke negativt på prisen.

22. Lag deg et solkart

Sola er viktig i Norge, kanskje viktigere enn utsikt. Sol er sommer, og muligheten for sol har mye å si for verdien av eiendommen. Spesielt er kveldssol viktig, men for mange er også frokost i sola med ferske rundstykker, kaffe og avis et høydepunkt på dagen.

23. Vurder mudring

Mudring har i de senere årene blitt vanskelig å få til mange steder. Men er det mulig, høyner det verdien vesentlig mer enn kostnadene ved å gjøre det.

980x150