fbpx

2020: Rekordenes rekordår

Publisert: 19. juli 2021

Alle omsetnings- og prisrekorder sto for fall i fritidsmarkedet i 2020. Med forbehold om all usikkerhet koronaepidemien skaper, er det grunn til å tro at utviklingen fortsetter inn i 2021.

– Fjoråret ble rekordenes år, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Han viser til en omsetningsvekst på 26 prosent på alle typer fritidsbygg, hytter og leiligheter.

– Totalt i hele landet gikk prisene opp med 8,2 prosent.

Eksplosiv økning

Interessen for sjøhytter har vært svært høy i mange år.

– Men i vår eksploderte etterspørselen, og vi opplevde en kraftig prisvekst, forteller Øye.

Omsetningsveksten for sjøhytter lå omtrent på landsgjennomsnittet, med 26,5 prosent.

– Men prisveksten var høyere enn gjennom-snittet, med en prosentvis økning fra året før på 11,4 prosent.

Korona og renter

Det er sannsynlig at koronasituasjonen sparket i gang en interesse for fritidsboliger i Norge som allerede har ligget der en stund. Blant annet slo reiserestriksjoner og rentesituasjonen til samtidig, noe som trigget kjøpere.

– Vi trodde først at de som vurderte å kjøpe fritidsbolig i utlandet hadde snudd seg mot Norge, forteller Øye.

Men tall fra august 2020 viser at antakelsen ikke var riktig.

– Tallene viste at det fortsatt var like mange som ønsker bolig i utlandet, sier han.

God sesongstart

Tall fra januar i år gir, til tross for at det tidlig, en viss indikasjon på markedet i 2021.

– Omsetningen i januar i år mot januar i fjor, viser en omsetningsøkning på 26,6 prosent, sier Øye.

For sjøhytter, som normalt ikke har salgssesong i januar, har omsetningen gått opp med 39 prosent i januar sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. I utgangspunktet er det tidlig å si noe om kommende sesong basert på januartall.

– Men det indikerer en god start på sesongen.

Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark viser omsetningstallene for 2020 for alle hytter en vekst på 32 prosent. Samtidig har gjennomsnittsprisene økt med 7,1 prosent.

– Gjennomsnittsprisen på hytter og fritidsleiligheter i fjor var på 2,9 millioner kroner i Vestfold og Telemark.

For sjøhytter i samme fylke var veksten i omsetning fra 2019 til 2020 på 30,4 prosent. Prisveksten var på hele 16,3 prosent.

– Gjennomsnittsprisen for en sjøhytte i Vestfold og Telemark var i fjor på 3,5 millioner kroner, forteller Øye.

Vekst i januar

Selv om januar ikke tradisjonelt er salgssesong for sjøhytter, er det interessant å merke seg at omsetningen av sjøhytter i Telemark og Vestfold i år sammenliknet med januar i fjor, gikk opp med hele 50 prosent. Gjennomsnittsprisen i tilsvarende periode steg med 31 prosent.

– Uten å overfortolke tallene, ser det ut for at sesongen ble sparket i gang allerede i januar. Mange var på jakt etter fritidsbolig i fjor uten å lykkes i jakten, samtidig som de økonomiske rammevilkårene er gode. Økende usikkerhet med hensyn til koronasituasjonen vil nok også bidra til etterspørselen, sier Øye.

Vil se prisrekorder

I 2020 tilpasset tilbudet seg etter hvert den store etterspørselen til en viss grad. Men om tilbudsmarkedet ble tømt, eller i alle fall redusert, vil presset bli stort.

– Da vil vi se nye prisrekorder, sier Øye som har tro på en veldig heftig start i år.

– Interessen ser ut til å holde seg. Det var 70.000 som ønsket seg en fritidsbolig i utlandet i fjor. Hvis de mister tålmodigheten og vender seg mot det norske markedet, kan det bli veldig morsomt for den som har noe å selge.

980x150