fbpx

Er du i tvil, så spør!

Publisert: 20. mars 2017

Om brygga di begynner å skrante, vil du kanskje sikre den for fremtiden. Da er det viktig å holde tunga rett i munnen, trekke pusten godt og vente litt med impulsreparasjoner.

– De kommunalt ansatte er ikke vrange. De svarer det de må, og forholder seg bare til et reglement de selv ikke har utformet, sier Stenersen.

I en verden der man ikke kan gjøre hva som helst, selv med sin private brygge, er det viktig å vite hva man gjør. – Ikke riv noe som helst før du har snakket med kommunen om hvilke regler som gjelder, er et velment råd fra byggmester Torolf Stenersen.

Følger med

Det blir stadig strengere regler knyttet til byggeaktiviteter i strandsonen. Og det er mange ”sivile” kontrollører ute i friluft. En hver turgåer kan komme til å ville rapportere brudd på reglement. Og kommunens egne folk følger også godt med. – Men de kommunalt ansatte er ikke vrange. De svarer det de må, og forholder seg bare til et reglement de selv ikke har utformet, sier Stenersen.

Må rive

Saken er at du kan gjøre svært lite uten å måtte søke om lov. – Stort sett får du jo et ja, sier Stenersen. Og har du først fått et papir på at du kan rehabilitere brygga di, kan du trygt sette i gang arbeidet. Mangler du derimot tillatelsen, får du neppe tilgivelse i etterkant, selv om det dreier seg om relativt enkle operasjoner du med letthet kan gjøre selv. – Da er det sannsynlig at du blir pålagt å rive brygga, sier Stenersen.

Hjelp til søknad

Problemstillingen er svært aktuell. – Vi får mange henvendelser om rehabilitering av brygger, sier Stenersen. Det kan være alt fra å skifte toppdekket, til mer omfattende arbeid med fundamenteringen under vann. I det siste tilfellet bruker Stenersen samarbeidspartnere med den rette kompetansen. – Vi har også folk som kan hjelpe til med søknaden til kommunen, sier han.

Nye brygger

Kommunen har gebyrsatser også for å bygge nye brygger. Så langt har Stenersen ingen eksempler på at kommunen har tillatt det til enkeltpersoner. – Der kommunen sier ja, har det som regel stått noe fra tidligere, sier han. Derimot kan hyttelag eller vellag søke om å bygge ny brygge. – Da er sjansene større for et ja, sier han.

Stenersen tror heller ikke det er stemning i kommunene for å utvide eksiterende private brygger. –Da er sjansen til å få nei veldig stor, sier Stenersen.

980x150