fbpx

Stikkord: kommune

Færder er et faktum

Den første dagen i 2018 opphørte hyttekommunene Nøtterøy og Tjøme å eksistere. Kommunereformen har lagt grunnlaget for en godt planlagt sammenslåing. Færder kommune har oppstått.

Les mer..

Trær og hekker skaper konflikt

Sommerens gleder kan for mange bli ødelagt av nabokrangel.

Les mer..

Er du i tvil, så spør!

Om brygga di begynner å skrante, vil du kanskje sikre den for fremtiden. Da er det viktig å holde tunga rett i munnen, trekke pusten godt og vente litt med impulsreparasjoner.

Les mer..

Sande grunngir for ”stutt”

Det er en lovfestet rett å få en begrunnelse for taksten kommunen legger til grunn for å fastsette eiendomsskatt, en såkalt ”stutt grunngjeving”. Begrunnelsen må riktignok tilpasses det enkelte vedtak, […]

Les mer..

Stort gebyr-sprik på hyttemarkedet

For mange er det utenkelig med hytte i skjærgården uten båt. Men båt krever båtplass.

Les mer..

Endret eiendomsskatten

Bortsett fra i Sande er ikke eiendomsskatt i kystkommunene i Vestfold aktuell politikk i dag.

Les mer..

Færre kommuner i Vestfold

Du som har hytte på Tjøme eller Nøtterøy vil trolig ikke lenger ha hytte der i 2018. Da heter hyttekommunen din Færder.

Les mer..