fbpx

Fra finans til eiendom

Publisert: 27. mai 2020

Når fritidsavdelingen i Eiendomsmegler 1 i Sandefjord utvider virksomheten, har de styrket teamet. Daniel Kamås Shahabi vil bidra til at meglerhuset blir mer synlig også i markedet for fjellhytter og helårshytter.

– Daniel er iderik og veldig full av energi, sier Tore Solberg, nestor blant hyttemeglere langs Vestfold-kysten. Han gir uttrykk for at han har store forventninger til å ha fått Daniel på laget.

Alltid til stede

Tore Solberg har i svært mange år brukt 6-7 måneder i sommersesongen på å være tilgjengelig for mulige kjøpere og selgere av fritidseiendommer.

– Jeg har tatt telefonen uansett når på døgnet det har ringt, 24 timer i døgnet, sju dager i uka, sier Solberg som nå får verdifull assistanse.

Erfaring

Den nye megleren hos Eiendomsmegler 1 i Sandefjord er til tross for sine 32 år ingen nybegynner som megler.

– Jeg har jobbet med finans i 13 år og har meglet andres verdipapirer, forteller Sandefjords-mannen Daniel som gleder seg til å ta fatt på hyttemegling.

Tar tid

– På mange måter er det store likheter mellom det å megle finans og å megle eiendom. Den største forskjellen er tidsperspektivet. Transaksjonene går mye hurtigere i finansbransjen. Mange kan jo sitte med en fritidseiendom i 30 til 50 år før de vurderer å selge den, sier eiendomsmegleren som regner med at han kan møte mange av sine tidligere finanskunder som hyttekunder.

Tore Solberg (t.v.) har store forventninger til sin nye kollega. Daniel vil styrke laget og utvide det geografiske området for hyttemeglerhuset i Sandefjord.
Foto: Øystein Iversen

Utvidelser

Daniels oppgaver blir ikke bare å styrke meglervirksomheten i områdene Tore Solberg har fokusert mest på – Færder, Sandefjord og Larvik.

– Jeg skal delvis konsentrere meg om å åpne nye geografiske områder, sier Daniel.

Det betyr at meglerhuset ikke lenger «bare» skal ha fokus på Vestfold-kysten, men også konsentrere seg om fjellhytte-segmentet.

– Det kan også bli aktuelt å vurdere kystområder lenger sør og lenger nord for det som har vært vårt kjerneområde, sier han og peker på Bamble og Kragerø som mulige aktuelle områder.

– Dessuten er jeg åpen for å megle hytter i alle prisklasser.

980x150