fbpx

Barn er lim

Publisert: 2. mai 2017    -   Skrevet av: Terje Kaste

Barn bidrar positivt til å lime generasjonene sammen. De fyller en funksjon i det moderne stress-samfunnet. Ingenting vekker så mye følelser og engasjement som barn

Solveig E. Vennesland er utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har lang erfaring som samlivsrådgiver og familieterapeut og har egen familierådgivningspraksis i Oslo og Sandefjord.

– Sørg for å ha barn eller ungdom med på hytta når ulike generasjoner møtes, sier samlivsrådgiver Solveig E. Vennesland.

Hun mener at barn limer de voksne sammen, fordi barn er det såreste og mest nære vi har. – Ingenting vekker så mye følelser og engasjement som barn, sier hun. Dessuten trenger barn og unge å være sammen med de voksen i flere generasjoner.

– På hytta er det lettere å få til felles aktiviteter enn i hverdagen hjemme, sier hun.

Utfordrende

”Hytta sveiser familien sammen”, hevder bygdeforsker Mariann Villa. Hennes forskerkollega Johan Fredrik Rye følger opp med følgende påstand: ”Svigermor og svigerdatter er gode venner på hytta, men hjemme kan et like langt besøk bli for tett”.

Dette er utsagn Vennesland stiller seg litt uforstående til: – Jeg mener det er motsatt. På hytta er man ofte sammen hele tiden – på tur og til middag. Det kan være mer utfordrende for mange, mener hun.

Ikke reis

Vennesland forteller at de aller fleste sakene hun har i terapirommet med tema hytte, dreier seg om at svigerdatter ikke ønsker å være på hytta med svigerforeldrene. – Mange opplever at svigerforeldrene ikke godtar dem, sier Vennesland som anbefaler den som ikke har et godt og nært forhold til svigerforeldrene, bør la være å bli med på hytta.

– Da er det bedre at han tar med ungene på hytta til foreldrene, mens hun tar seg en tur på egenhånd, sier samlivsterapeuten.

Snakk sammen

Generasjonskonflikter er noe av det vanskeligste som er å løse opp i, mener Vennesland. Likevel er hun klar i sin anbefaling: Partene bør snakke sammen for å rydde opp i mulige misforståelser. Ofte oppleves det som stille misnøye med hverandre.

– De aller fleste relasjonsproblemer oppstår på grunn av misforståelser. Jo lenger misforståelsene varer, jo lengre tid tar det å løse dem opp, sier Vennesland, som mener at de eldre har et ansvar for å endre på situasjonen.

– Dagens besteforeldre på mellom 60 og 90 år har mye kompetanse i å forstå. Vi må forvente at de tar en aktiv rolle i å rydde misforståelser av veien, sier samlivsterapeuten som er enig i at hytta er et flott sted å være hvis konflikter legges vekk.

980x150