fbpx

«Alt» om din eiendom

Publisert: 29. april 2021

Om du vil lære hytteeiendommen din bedre å kjenne, er www.kartverket.no et godt sted å begynne.

Illustrasjonsfoto

Er du i stand til å peke ut nøyaktig hvor grensen mot naboene dine går? Lurer du på om eiendommen du vurderer å kjøpe er belastet med tinglyste heftelser? Dette og mye annet, blant annet om arv, skifte og uskifte, kan du finne ut av ved hjelp av kartverkets nettside. Her er noe av det du kan finne på kartverkets nettside.

Sjekk hva som er tinglyst

Du kan selv slå opp i grunnboken hos www.kartverket.no hvis du ønsker å se hva som er tinglyst på eiendommen din eller din borettslagsandel. Da må du logge inn med ID-porten (minID, bankID osv) på Se Eiendom. Og det koster deg ingenting. Tjenesten er gratis, og du kan gjøre 10 søk per innlogging. 

Når du har funnet eiendommen, velger du «Vis Grunnboken» (grønn boks ved siden av kartutsnittet), og logger inn i ID-Porten. Du vil da få tilgang til en oppdatert PDF-fil som viser «Hjemmel til eiendomsrett», «Heftelser» og «Grunndata».

Hvis eiendomsgrensen er feil

Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kontakte kommunen hvor eiendommen ligger. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har ansvar for å veilede.

I slike saker kan det være nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Med slik dokumentasjon, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil, kan dere kontakte kommunen for nærmere veiledning for å korrigere grensene. 

På nettsiden Norgeskart kan du se grensene for en eiendom. Du søker frem opplysninger ved å oppgi adressen eller kommune, gårds- og bruksnummer, eller du kan navigere deg frem til eiendommen i kartet. Velg «Se eiendomsinformasjon» og «Vis mer informasjon» for å se hva som er registrert i matrikkelen.

Hva kan tinglyses?

En rettighet i fast eiendom, som for eksempel en veirett, forkjøpsrett, borett, leierett eller rett til parkering kan tinglyses. Dersom du ønsker å tinglyse en avtale, må avtalen gi deg en rett i en annen persons eiendom. Det kan være en rettighet på en spesifikk del av eiendommen, for eksempel en veirett. Du kan også tinglyse forpliktelser eller begrensninger som forkjøpsretter, eller rett til å få skille ut en tomt.

Noen av de vanligste rettighetene som tinglyses er blant annet avtaler om forkjøpsrett, bruksrett til parkeringsplass, leierett i bygning, veirett, borett, rett til båtfeste, rett til å ha vann- og kloakkledning over naboens grunn, byggeforbud og salg- og pantsettelsesforbud (urådighet).

(www.kartverket.no)

980x150